Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin Läs mer om Kund hos Labmedicin

Ett komplement till Laboratoriemedicins anvisningar Råd och stöd

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "P" gav 126 träffar, här ser du resultat 1-50
  123 << sida 1 av 3 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
B- P2Y12-hämning LU, MA (Kemi)   2022-02-11 
P- PAI-I aktivitet (Plasminogen aktivator inhibitor typ 1) MALMÖ (Kemi)   2019-09-25 
S- Paliperidon LUND (Kemi) 2023-02-27 
X- Pankreasamylas SKÅNE (Kemi)   2022-03-21 
P- Pankreasamylas NY SKÅNE (Kemi NY) 2021-08-17 
P- Pankreaspolypeptid (PP) UPPSALA (Klinisk kemi och farmakologi)   2021-01-28 
Panodil, se Paracetamol (Kemi)   2010-11-19 
S- PAPP-A (Pregnancy associated plasma protein-A) MALMÖ (Kemi) 2023-08-01 
P- Paracetamol NY HG, HM, KD, LU, MA, YS (Kemi NY) 2022-05-03 
Parainfluensa, se Luftvägspanel utvidgad LUND (Mikrobiologi)   2021-04-19 
Parasiter Acanthamoeba Odling och Mikroskopi LUND (Mikrobiologi)   2021-09-29 
Parasiter Blodparasiter mikrofilarier och trypanosomer Mikroskopi LUND (Mikrobiologi)   2021-09-29 
Parasiter Cryptosporidium spp LUND (Mikrobiologi)   2021-09-29 
Parasiter Cryptosporidium, Cyclospora och Cystoisospora oocystor i faeces - Mikroskopi LUND (Mikrobiologi) 2021-09-30 
Parasiter Dientamoeba fragilis LUND (Mikrobiologi)   2021-09-29 
Parasiter Entamoeba histolytica LUND (Mikrobiologi)   2021-08-19 
Parasiter Giardia intestinalis LUND (Mikrobiologi)   2021-09-27 
Parasiter Leishmania - Mikroskopi och odling LUND (Mikrobiologi)   2021-09-29 
B- Parasiter Malaria/Babesia HG, KD, LU, MA, YS (Kemi)   2023-06-28 
Parasiter Protozoer och maskägg i faeces- Mikroskopi LUND (Mikrobiologi) 2021-09-29 
Parasiter Schistosoma - Mikroskopi LUND (Mikrobiologi)   2021-09-29 
Parasiter Tarmprotozoer DNA-påvisning LUND (Mikrobiologi)   2021-09-02 
Parechovirus RNA-påvisning LUND (Mikrobiologi) 2021-10-05 
Parietalcells ak LUND (IMM)   2018-03-21 
Parietalcells antikroppar, se även HK ATP-ase antikroppar LUND (Imm)   2018-03-19 
Parotitvirus RNA-påvisning STOCKHOLM (Mikrobiologi)   2022-08-08 
Parotitvirus Serologi (antikroppspåvisning) LUND (Mikrobiologi) 2023-08-21 
S- Paroxetin LUND (Kemi) 2023-03-02 
Parvovirus B19 DNA påvisning LUND (Mikrobiologi) 2021-10-04 
Parvovirus B19 Serologi (antikroppspåvisning) LUND (Mikrobiologi) 2023-08-21 
pCO2, se Blodgas SKÅNE (Kemi)   2021-02-18 
PD- vätska, se Sterila punktat Odling LUND (Mikrobiologi)    
Pentokoma, se Tiopental STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Pentotal, se Tiopental STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
S- Pepsinogen I GÖTEBORG (Kemi)   2021-05-04 
S- Perfenazin LUND (Kemi) 2023-06-27 
Pericardvätska Odling, se Sterila punktat Odling LUND (Mikrobiologi)    
Peroxisomal screening GÖTEBORG (Kemi)   2015-02-17 
B- PEth 16:0/18:1 (Fosfatidyletanol) LUND (Kemi) 2023-06-30 
U- Petidin STOCKHOLM (Kemi)   2019-02-20 
Asc, Plv- pH (Ascites-, Pleura-) SKÅNE (Kemi)   2021-02-16 
pH (Pleuravätska, Ascites), se Blodgas SKÅNE (Kemi)   2021-02-18 
U- pH (Vätejonaktivitet) MALMÖ (Kemi)   2023-04-03 
pH, se Testremsa (Kemi)   2013-06-12 
PHA (T-cellsmitogen), se Lymfocytfunktion  LUND (Imm)   2013-04-12 
Phadiatop och andra allergenmixar LUND (IMM)   2021-04-22 
Phagoburst, se Granulocytfunktion(oxidativ burst, CD18) LUND (Imm)   2023-02-01 
Phenylalanine, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-09-26 
S- Piperacillin LUND (Kemi)   2022-03-04 
Piperidinnitrosoamin, se Nitrosoaminer LUND (AMM)   2013-04-18 
  123 << sida 1 av 3 >>