Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin Läs mer om Kund hos Labmedicin

Ett komplement till Laboratoriemedicins anvisningar Råd och stöd

Vi inför digital beställning (eLAB RS). Vad som kan beställas digitalt finns listat vid respektive analys som kan beställas digitalt.
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "I" gav 85 träffar, här ser du resultat 1-50
  12 << sida 1 av 2 >>
Analysnamn Beställning Ort Ackrediterad Uppdaterad
IA-2A, se Ö-cell LUND (Kemi)   2024-01-29 
iAMP21 LUND (Molekylär diagnostik) 2023-09-12 
Idotrim, se Trimetoprim LUND (Kemi)   2018-02-01 
Csv/P- IEF (Isoelektrisk fokusering) Likvor LUND (kemi)   2024-02-02 
IgA (anti-IgA) IgG Immunologi LUND (Imm)   2023-11-27 
S- IgA (Immunglobulin A) Digital, Special Lund LUND (Kemi) 2024-02-02 
Ig-band, se IEF LUND (Kemi)   2024-02-02 
S- IgD (Immunglobulin D) Allmän LUND (Kemi)   2024-02-02 
S- IgE (specifika antikroppar) mot isocyanater Biologiska prov-standardsortiment (BST3.2) LUND (AMM)   2021-11-09 
S- IgE (specifika antikroppar) mot organiska syraanhydrider (OSA) Biologiska prov-standardsortiment (BST3.2) LUND (AMM)   2021-11-09 
IgE ftalsyraanhydrid, se IgE (specifika antikroppar) mot organiska syraanhydrider (OSA) LUND (AMM)   2013-04-18 
IgE hexahydroftalsyraanhydrid, se IgE (specifika antikroppar) mot organiska syraanhydrider (OSA) LUND (AMM)   2013-04-18 
IgE Hexametylendiisocyanat, se IgE (specifika antikroppar) mot isocyanater LUND (AMM)   2013-04-18 
IgE Metylendifenyldiisocyanat, se IgE (specifika antikroppar) mot isocyanater LUND (AMM)   2013-04-18 
IgE metyltetrahydroftalsyraanhydrid, se IgE (specifika antikroppar) mot organiska syraanhydrider (OSA) LUND (AMM)   2013-04-18 
IgE specifika ak, se Specifikt IgE mot allergen LUND (Imm)   2017-05-16 
IgE Toluendiisocyanat, se IgE (specifika antikroppar) mot isocyanater LUND (AMM)   2013-04-18 
IgE, se Immunglobulin IgE (total IgE) LUND (Imm)   2017-05-16 
S- IGF 1 (Insulinlik tillväxtfaktor 1) Digital, Special Lund LUND (Kemi) 2024-01-30 
S- IGF BP 3 (Insulinlik tillväxtfaktor-bindare 3) Digital, Special Lund LUND (Kemi) 2024-01-30 
IGF1, se IGF 1 LUND (Kemi)   2024-01-30 
IGF-1, se IGF 1 LUND (Kemi)   2024-01-30 
S- IgG (Immunglobulin G) Digital, Special Lund LUND (Kemi) 2024-02-02 
IgG index, se IEF Likvor LUND (Kemi)   2024-02-02 
IgG oligoklonal band, se IEF LUND (Kemi)   2024-02-02 
IgG subklasser Immunologi LUND (IMM)   2020-12-10 
IgG/Kreatinin index, se IgG/Kreatinin kvot LUND (Kemi)   2014-02-26 
U- IgG/Kreatinin kvot Se U-Proteinprofil LUND (Kemi) 2014-02-26 
IgG-antikroppar mot beta-2-glykoprotein-1 (a-beta-2-glykoprotein-1) Immunologi LUND (IMM) 2024-02-20 
IgG-antikroppar mot glatt muskelceller (a-Glatt muskel) Immunologi LUND (IMM) 2024-02-20 
IgG-antikroppar mot kardiolipin (a-Kardiolipin) Immunologi LUND (IMM) 2020-02-20 
IgG-antikroppar mot leverantigen (a-M2, -M2-3E, -LC1, -LKM-1, -SLA_LP, -gp210, -sp100 och -PML) Immunologi LUND (Imm)   2018-03-21 
IgG-antikroppar mot mitokondrier(a-Mitokondrier) Immunologi LUND (IMM) 2020-02-20 
S- IgM (Immunglobulin M) Digital, Special Lund LUND (Kemi) 2024-02-02 
Iktorivil, se Bensodiazepiner (klonazepam) LUND (Kemi)   2021-06-09 
IL 6, se Interleukin-6 MALMÖ (Kemi)   2020-04-02 
IL28B GÖTEBORG (Virologi)   2021-05-04 
IL-28B, se IL28B GÖTEBORG (Virologi)   2011-09-15 
IL6, se Interleukin-6 MALMÖ (Kemi)   2020-04-02 
S- Imatinib GÖTEBORG (Kemi)   2016-10-04 
Immunfenotyp, Ploidi, DNA-index, se Flödescytometri (hematopatologiska frågeställningar) LUND (Klinisk patologi, Lund)   2020-12-02 
Immungloblin, se Ig LUND (Kemi)   2010-11-23 
Immunglobulin G (IgG), se IEF Likvor LUND (Kemi)   2024-02-02 
Immunglobulin IgE (total IgE) Allergi LUND (IMM) 2022-11-08 
Immunglobuliner, IgG IgA IgM Immunologi LUND (IMM) 2020-12-10 
Imovane, se Zopiklon LUND (Kemi)   2017-12-07 
Imurel, se TPMT HALMSTAD (Kemi)   2010-12-03 
S- Infliximab (Remicade) STOCKHOLM (Immunologi/Transfusion)   2016-10-27 
Influensa och SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2) RNA-påvisning (Vita-PCR, PNA) SKÅNE (PNA)   2023-07-05 
Influensa-virus A & B Serologi (antikroppspåvisning) Serologi LUND (Mikrobiologi)   2023-08-21 
  12 << sida 1 av 2 >>