B- 

Parasiter Malaria/Babesia

Info
Ackrediterad:   
Beställning:
Mikrobiologiska snabbtest 
Svarstid:


Malaria-DNA utförs dagligen, dygnet runt. För övrig diagnostik se Läs mer. 
Provtagningsmaterial
EDTA-rör (lila kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 4 mL K2 EDTA 217
5 mL 3 mL K2 EDTA 6147
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Indikation

Misstanke om Malaria (feber efter vistelse i Malariaendemiskt område) eller babesios.

OBS: Beställs i samråd med infektionsklinik, som oftast engageras för mikroskopi.

Sensitiviteten vid DNA-påvisning med LAMP-metod (’Malaria DNA-påvisning’) är mycket hög för samtliga arter. DNA kan kvarstå i blodet en period efter framgångsrik behandling, och uppföljning efter insatt behandling sker därför enbart med mikroskopi.

Vid misstanke om babesios beställs Malaria/Babesia -endast stryk och färgning.

Provtagning

Venöst blod i EDTA-rör (alternativt kapillärprov). För att undvika spädningseffekt bör vacuumröret fylls helt.

Ange i remissen geografiskt område i vilket patienten misstänks ha smittats med malaria.

Provhantering, förvaring och transport

Transportera provet till laboratoriet så snart som möjligt, helst inom en kvart från provtagning.

Provet vidarebefordras (efter analys på Laboratoriemedicin bas) till Klinisk mikrobiologi i Lund för biobankning och kan vid behov användas för ytterligare analyser i Lund eller på referenslaboratorium.

Övrig information

Malaria är en anmälningspliktig sjukdom.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-06-28/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Laboratoriemedicin Bas
Adress
Laboratoriemedicin Bas
HG, KD, LU, MA
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax  
E-post Labmedicin@skane.se