Parasiter Acanthamöba Odling och Mikroskopi

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Mikrobiologi 
Svarsfrekvens: Se Läs mer 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr, konisk botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL V-b Polystyren För likvor till Klinisk mikrobiologi 7302
Sterilt plaströr, rund botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Sterilt material 216
Pages saline transportrör (ACAM) och knivblad

Rörvolym Tillsats Användning Klinisk mikrobiologi
10 mL 0,5 mL Pages saltlösning Acanthamöba-påvisning Substratavd 046-176810
substratavdelning@skane.se
Kundkod ska anges vid beställning.
Objektglasbehållare - transporthylsa för objektglas.

Användning Art. Nr
Transport av objektglas 2 st 2364
Indikation

Klinisk misstanke om acantamöbakeratit; ögonsmärta, påverkad synförmåga, differentialdiagnostik vid negativ bakterie- och virusodling.
Misstänkt acantamöbainfektion hos immunsupprimerad patient.

Provtagning

Odling
Biopsi eller skrap från cornea överförs till ACAM-lösning. Använd endast rostfritt knivblad som medföljer ACAM-lösningen.
Kontaktlinser och kontaktlinsvätska transporteras i sina respektive behållare till laboratoriet.

Direktmikroskopi
Skrap från cornea stryks ut på objektglas och lufttorkas. Glaset markeras på undersidan med en ring var provet har strukits ut.

Misstänkt acantamöbainfektion hos immunsupprimerad patient
Prov kan innefatta tex likvor, hjärn- eller hudbiopsi. Flytande prov överförs till sterilt rör. Biopsier överförs till ACAM-lösning.

Provhantering, förvaring och transport

Proven förvaras i rumstemperatur innan transport. Transport kan ske i kyla.
Prov skall vara laboratoriet tillhanda inom 24 tim från provtagningstillfället.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2020-10-19/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se