P- 

Paracetamol NY

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Digital, Rutin/akut 
Svarstid: Akut o Dagligen 
Provtagningsmaterial
PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL Li-heparin och gel 15402
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

PST-rör, Li-heparin med gel (plasma, ljusgrön kork).


Provtagning Neonatal

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 000 x g inom 4 timmar.
Centrifugerat prov är hållbart 8 timmar i rumstemperatur och 2 dygn i kyl.
Vid längre tids förvaring avhälls provet till ett nytt tomt plaströr och fryses (-20 °C).

Referensintervall

Behandling med acetylcystein har bäst effekt om den sätts in tidigt i intoxikationsförloppet och vid följande plasmakoncentrationer:

> 1000 μmol/L om proven tagits 4 timmar efter intag
> 700 μmol/L 6 timmar efter intag
> 450 μmol/L 9 timmar efter intag

Observera att vid intag av stora doser kan koncentrationen stiga ytterligare efter proven har tagits. Detta påverkas bland annat av intagen paracetamols beredningsform och samtidigt bruk av läkemedel som ger upphov till långsammare tarmmotilitet (t.ex. opioider och antikolinerga) som kan ge långsammare stegringar i koncentrationen. Kontroll av serumkoncentrationen 1–2 timmar efter det första provet rekommenderas.
Observera att dessa riktvärden endast gäller vid en enskild överdosering av paracetamol vid en känd tidpunkt och är inte vägledande vid upprepad dosering av supraterapeutiska doser.
Behandling med antidot kan övervägas vid 75 % av ovanstående värden vid alkoholmissbruk, svält, vätskebrist, nedsatt leverfunktion eller medicinering med enzyminducerande läkemedel (t.ex. linezolid, vissa antiepileptika).

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-12-04/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HG, HM, KD, LU, MA, YS
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se