Parasiter Tarmprotozoer DNA-påvisning

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Mikrobiologi 
Svarstid:



Utförs vardagar,
två ggr/vecka.
Svar 1-4 dygn efter provets ankomst till lab. 
Provtagningsmaterial
Faeces burk med sked och transporthylsa

Provvolym Tillsats Användning Art. Nr
20 mL Ingen Faeces på burk. Ska alltid skickas i transporthylsa 19530
Indikation

-Diarré efter utlandsvistelse
Även prov för mikroskopi rekommenderas, se Parasiter Protozoer och maskägg i faeces- Mikroskopi

-Särskild misstanke om infektion med Entamoeba histolytica, Giardia eller Cryptosporidium

-Smittspårning

Provtagning

Färsk faeces i burk UTAN TILLSATS. Burken fylls till 1/4 med faeces.

Se även Patientinstruktion - Avföringsprov i burk utan tillsats för mikrobiologisk analys

Önskas flera faecesanalyser krävs ett prov och en remiss för varje enskild faecesanalys. Gäller för alla analyser där faeces är provmaterial på remiss Mikrobiologi och remiss Serologi/Virologi.

Provhantering, förvaring och transport

Prov skall vara laboratoriet tillhanda snarast, senast inom 24 tim från provtagningstillfället.
Lång tid från avföringstillfälle tills provet omhändertas på mikrobiologiskt laboratorium kan försämra möjlighet att detektera DNA.

Faecesprov som fixerats med SAF eller formalin kan inte användas för DNA-påvisning, och kommer att avvisas.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2021-09-02/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se