Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin Läs mer om Kund hos Labmedicin

Ett komplement till Laboratoriemedicins anvisningar Råd och stöd

Vi inför digital beställning (eLAB RS). Vad som kan beställas digitalt finns listat vid respektive analys som kan beställas digitalt.
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "N" gav 55 träffar, här ser du resultat 1-50
  12 << sida 1 av 2 >>
Analysnamn Beställning Ort Ackrediterad Uppdaterad
Nasofarynx, se Bordetella pertussis, Chlamydohilia pneumoniae/Mycoplasma pneumoniae LUND (Mikrobiologi)    
Nasofarynx, se Övre luftvägar Odling, Luftvägsvirus, Luftvägsvirus utvidgad FilmArray, Snabb-PCR Influensa A & B och RSV LUND (Mikrobiologi)    
X- Natrium Allmän SKÅNE (Kemi)   2022-03-21 
Dv- Natrium NY Special 3 HG, KD, LU, MA (Kemi NY)   2022-05-03 
Dv(perit)- Natrium NY Special 3 HG, KD, LU, MA (Kemi NY)   2023-03-28 
P- Natrium NY Digital, Rutin/Akut SKÅNE ( 2023-11-20 
U/tU- Natrium NY Special 3 HG, KD, LU, MA, EN (Kemi NY) 2022-07-11 
Natriuretisk faktor, se ANP STOCKHOLM (Kemi)   2010-02-26 
Nebcina, se Tobramycin (Kemi)   2011-02-08 
Nedre luftvägar Odling Mikrobiologi LUND (Mikrobiologi) 2024-04-05 
Nedre luftvägar, se även BAL, Virus, Mykobakterier LUND (Mikrobiologi)    
NeF (Nephritic factor), se C3 NeF Digital, Immunologi LUND (IMM)   2024-04-18 
Nephritic factors, se C3 NeF Digital, Komplement Specialistremiss LUND (Imm)   2024-04-18 
Nephritic, se C3 NeF Digital, Komplement Specialistremiss LUND (Imm)   2024-04-18 
Neu, se Neutrofila SKÅNE (Kemi)   2014-08-25 
Neuroblastom Konsultationsremiss LUND (Molekylär diagnostik) 2023-09-12 
Neuroborrelia, se Borrelia Serologi LUND (Mikrobiologi)   2021-04-23 
Csv- Neurofilament light protein (NFL) GÖTEBORG (Kemi)   2021-08-27 
P- Neurofilament light protein (NFL) GÖTEBORG (Kemi)   2021-08-27 
Neurontin, se Gabapentin STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Neuropatologisk diagnostik av prionsjukdomar, inklusive Creutzfeldt-Jacobs sjukdom (CJD) Obduktion LUND (Patologi)   2018-10-18 
B- Neutrofila Digital, Rutin/Akut SKÅNE (Kemi) 2023-11-20 
Ledv- Neutrofila Allmän HG, HM, KD, LU, MA, TR, YS, EN (Kemi)   2018-11-01 
X- Neutrofila Allmän HG, HM, KD, LU, MA, TR, YS, EN (Kemi)   2020-05-05 
Asc- Neutrofila (Ascitesvätska) Allmän HG, HM, KD, LU, MA, TR, YS, EN (Kemi)   2020-05-05 
Dv(p)- Neutrofila (Dialysvätska, peritonealdialys) Allmän HG, HM, KD, LU, MA, TR, YS, EN (Kemi)   2020-01-15 
Plv- Neutrofila (Pleuravätska) Allmän HG, HM, KD, LU, MA, TR, YS, EN (Kemi)   2020-10-12 
NGS/Leukemibiobank SUS NGS/Leukemibiobank SUS - remiss LUND (Molekylär diagnostik)   2023-09-12 
NH3, se Ammoniumjon LUND (Kemi)   2010-11-24 
NH4, se Ammoniumjon LUND (Kemi)   2010-11-24 
U- Nickel (Ni) Biologiska prov-standardsortiment (BST3.2) alt webbremiss LUND (AMM)   2021-11-08 
NIPT - prenatal genetisk screening Genetik - NIPT LUND (Molekylär diagnostik)   2023-03-23 
S- Nitisinon GÖTEBORG (Kemi)   2016-10-04 
S- Nitrazepam Läkemedel LUND (Kemi) 2024-03-13 
Nitrazepam, se Bensodiazepiner LUND (Kemi)   2021-06-09 
Nitrit/Nitrat, se Testremsa (Kemi)   2012-05-14 
Nitrosaminer, se Nitrosoaminer LUND    
L- Nitrosoaminer (NOC) i luft Terkniska prov, luft (TLV3.1) LUND (AMM)   2021-11-09 
NMDA, se Autoimmun (limbisk) encefalit LUND (Imm)   2016-03-08 
NMO, se NMOSD(Aquaporin-4 (AQP4) och myelin-oligodendrocyte glycoprotein (MOG), IgG) LUND (Imm)   2020-02-07 
NMOSD(Aquaporin-4 (AQP4) och myelin-oligodendrocyte glycoprotein (MOG), IgG) Immunologi LUND (Imm)   2020-06-12 
Nobligan, se S-Tramadol LUND (Kemi)   2021-10-07 
Nocardia Odling Mikrobiologi LUND (Mikrobiologi)   2021-07-09 
P- non-HDL-kolesterol NY SKÅNE (Kemi NY)   2022-04-04 
Noradrenalin, se katekolaminer fria, tU- LUND (Kemi)   2024-01-23 
Norfluoxetin, se Fluoxetin LUND (Kemi)   2017-12-08 
Norklozapin, se Klozapin LUND (Kemi)   2017-12-07 
Norspan, se S-Buprenorfin LUND (Kemi)   2024-02-05 
S- Nortriptylin GÖTEBORG (Kemi)   2016-10-03 
Norwalk agent, se Norovirus, sapovirus LUND (Mikrobiologi)    
  12 << sida 1 av 2 >>