Följ senaste nytt på Vårdgivare Skåne/Laboratoriemedicin
Nyheter - Analyser och anvisningar (t.ex Råd & Stöd) - Beställningar (t.ex eLAB) - Transport - Laboratoriesvar - Kontakt och öppetttider
Till Vårdgivare Skåne/Laboratoriemedicin
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "N" gav 55 träffar, här ser du resultat 1-50
  12 << sida 1 av 2 >>
Analysnamn Beställning Ort Ackrediterad Uppdaterad
Nasofarynx, se Bordetella pertussis, Chlamydohilia pneumoniae/Mycoplasma pneumoniae LUND (Mikrobiologi)    
Nasofarynx, se Övre luftvägar Odling, Luftvägsvirus, Luftvägsvirus utvidgad FilmArray, Snabb-PCR Influensa A & B och RSV LUND (Mikrobiologi)    
X- Natrium Allmän SKÅNE (Kemi)   2022-03-21 
Dv(PD)- Natrium (peritonealdialys) NY Special 3 HG, KD, LU, MA (Kemi NY)   2024-05-31 
Dv- Natrium NY Special 3 HG, KD, LU, MA (Kemi NY)   2022-05-03 
P- Natrium NY Digital, Rutin/Akut SKÅNE ( 2023-11-20 
U/tU- Natrium NY Special 3 HG, KD, LU, MA, EN (Kemi NY) 2022-07-11 
Natriuretisk faktor, se ANP STOCKHOLM (Kemi)   2010-02-26 
Nebcina, se Tobramycin (Kemi)   2011-02-08 
Nedre luftvägar Odling Mikrobiologi LUND (Mikrobiologi) 2024-04-05 
Nedre luftvägar, se även BAL, Virus, Mykobakterier LUND (Mikrobiologi)    
NeF (Nephritic factor), se C3 NeF Digital, Immunologi LUND (IMM)   2024-04-18 
Nephritic factors, se C3 NeF Digital, Komplement Specialistremiss LUND (Imm)   2024-04-18 
Nephritic, se C3 NeF Digital, Komplement Specialistremiss LUND (Imm)   2024-04-18 
Neu, se Neutrofila SKÅNE (Kemi)   2014-08-25 
Neuroblastom Konsultationsremiss LUND (Molekylär diagnostik) 2023-09-12 
Neuroborrelia, se Borrelia Serologi LUND (Mikrobiologi)   2021-04-23 
Csv- Neurofilament light protein (NFL) GÖTEBORG (Kemi)   2021-08-27 
P- Neurofilament light protein (NFL) GÖTEBORG (Kemi)   2021-08-27 
Neurontin, se Gabapentin STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Neuropatologisk diagnostik av prionsjukdomar, inklusive Creutzfeldt-Jacobs sjukdom (CJD) Obduktion LUND (Patologi)   2018-10-18 
B- Neutrofila Digital, Rutin/Akut SKÅNE (Kemi) 2023-11-20 
Ledv- Neutrofila Allmän HG, HM, KD, LU, MA, TR, YS, EN (Kemi)   2018-11-01 
X- Neutrofila Allmän HG, HM, KD, LU, MA, TR, YS, EN (Kemi)   2020-05-05 
Asc- Neutrofila (Ascitesvätska) Allmän HG, HM, KD, LU, MA, TR, YS, EN (Kemi)   2020-05-05 
Dv(p)- Neutrofila (Dialysvätska, peritonealdialys) Allmän HG, HM, KD, LU, MA, TR, YS, EN (Kemi)   2020-01-15 
Plv- Neutrofila (Pleuravätska) Allmän HG, HM, KD, LU, MA, TR, YS, EN (Kemi)   2020-10-12 
NGS/Leukemibiobank SUS NGS/Leukemibiobank SUS - remiss LUND (Molekylär diagnostik)   2023-09-12 
NH3, se Ammoniumjon LUND (Kemi)   2010-11-24 
NH4, se Ammoniumjon LUND (Kemi)   2010-11-24 
U- Nickel (Ni) Biologiska prov-standardsortiment (BST3.2) alt webbremiss LUND (AMM)   2021-11-08 
NIPT - prenatal genetisk screening Genetik - NIPT LUND (Molekylär diagnostik)   2023-03-23 
S- Nitisinon GÖTEBORG (Kemi)   2016-10-04 
S- Nitrazepam Läkemedel LUND (Kemi) 2024-07-03 
Nitrazepam, se Bensodiazepiner LUND (Kemi)   2021-06-09 
Nitrit/Nitrat, se Testremsa (Kemi)   2012-05-14 
Nitrosaminer, se Nitrosoaminer LUND    
L- Nitrosoaminer (NOC) i luft Terkniska prov, luft (TLV3.1) LUND (AMM)   2021-11-09 
NMDA, se Autoimmun (limbisk) encefalit LUND (Imm)   2016-03-08 
NMO, se NMOSD(Aquaporin-4 (AQP4) och myelin-oligodendrocyte glycoprotein (MOG), IgG) LUND (Imm)   2020-02-07 
NMOSD(Aquaporin-4 (AQP4) och myelin-oligodendrocyte glycoprotein (MOG), IgG) Digital,Immunologi LUND (Imm)   2024-05-28 
Nobligan, se S-Tramadol LUND (Kemi)   2021-10-07 
Nocardia Odling Mikrobiologi LUND (Mikrobiologi)   2021-07-09 
P- non-HDL-kolesterol NY SKÅNE (Kemi NY)   2022-04-04 
Noradrenalin, se katekolaminer fria, tU- LUND (Kemi)   2024-01-23 
Norfluoxetin, se Fluoxetin LUND (Kemi)   2017-12-08 
Norklozapin, se Klozapin LUND (Kemi)   2017-12-07 
Norspan, se S-Buprenorfin LUND (Kemi)   2024-02-05 
S- Nortriptylin GÖTEBORG (Kemi)   2016-10-03 
Norwalk agent, se Norovirus, sapovirus LUND (Mikrobiologi)    
  12 << sida 1 av 2 >>