Parasiter Schistosoma - Mikroskopi

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Mikrobiologi 
Svarstid:Analys utförs vardagar.
Svar 1–5 dagar efter att provet anlänt till laboratoriet. 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Urin och sterilt material 216
SAF-lösning

Burk Tillsats Användning Klinisk mikrobiologi
20 mL SAF-lösning Faeces, parasitundersökning substratavdelning@skane.se
Kundkod ska anges vid beställning.
Burk med sked och transporthylsa för faeces parasitundersökning.
Provet ska transporteras i ytterhylsa. Både burk och ytterhylsa ska märkas med personuppgifter, provtagningsdatum och önskad analys.
Indikation

Misstanke om infektion med Schistosoma efter kontakt med infekterat vatten i endemiskt område.

Provtagning

Se "Läs mer"

Patientinstruktion:
Avföringsprov i SAF-lösning för tarmparasiter

Provhantering, förvaring och transport

Prov förvaras kylt i avvaktan på transport.

Prov skall vara laboratoriet tillhanda inom 48 tim från provtagningstillfället.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2021-09-29/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se