Parotitvirus Serologi (antikroppspåvisning)

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Digital, Serologi 
Svarstid:
Analyserna utförs två gånger i veckan. 
Provtagningsmaterial
SST gelrör (guldgul kork) 7 mL

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
7 mL 5 mL Koagulationsaktivator och gel 6597
EDTA-rör 7/6 (lila kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
7 mL 6 mL K2 EDTA 5742
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Indikation

Vid misstanke om aktuell infektion
Vid misstanke på påssjuka kan prov tas för analys av IgG- och IgM-antikroppar. Kryssa i ”Aktuell infektion” på remissen. Ange hur länge patienten har haft symtom!
Ta gärna samtidigt prov från parotiskörtelns utförsgång för påvisning av viruset med PCR. (Utförs på annat laboratorium, men prov kan vidarebefordras från Laboratoriemedicin). Se Parotitvirus RNA-påvisning

Kontroll av immunitet
För att se om patienten har antikroppar mot parotitvirus som tecken på vaccination eller tidigare infektion kan IgG analyseras. Kryssa i ”Immunitet” på remissen.

Provtagning

Serum tas i SST-rör 7 mL.
Plasma tas i EDTA-rör 7 mL.

Vid kapillärprovtagning kontaktas laboratoriet för rätt antal rör. Särskilda etiketter ska användas vid kapillär provtagning.

Provhantering, förvaring och transport

Prov i SST-rör (gul propp) för serologisk bestämning ska förvaras minst 30 minuter i rumstemperatur innan kylskåpsförvaring.

Referensintervall

För parotit-IgG finns följande gränser för tolkning:

<16 RU/mL negativ
≥16 - <22 RU/mL gränsvärde
≥22 RU/mL positiv

Parotit-IgM är en kvalitativ analys och resultatet anges som negativ, positiv eller gränsvärde.

Övrig information

Påssjuka är en anmälningspliktig sjukdom.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-08-21/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se