Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin Läs mer om Kund hos Labmedicin

Ett komplement till Laboratoriemedicins anvisningar Råd och stöd

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "T" gav 140 träffar, här ser du resultat 1-50
  123 << sida 1 av 3 >>
Analysnamn Beställning Ort Ackrediterad Uppdaterad
P- T3 fritt (Trijodtyronin fritt ) NY Rutin/Akut 1+2 SKÅNE (Kemi NY) 2021-08-17 
P- T3 totalt (Trijodtyronin totalt) NY Special Malmö MALMÖ (Kemi NY) 2023-04-12 
P- T4 fritt (Tyroxin fritt) NY Rutin/Akut 1+2 SKÅNE (Kemi NY) 2021-08-17 
P- T4 totalt (Tyroxin totalt) NY Special Malmö MALMÖ (Kemi NY) 2023-04-12 
Tacrolimus, se Takrolimus (Kemi)   2011-01-13 
B- Takrolimus NY Special Lund/Special Malmö LU, MA (Kemi NY) 2022-10-26 
Tambocor, se Flekainid LUND (Kemi)   2017-12-07 
Tapentadol, se Missbruksläkemedel LUND (Kemi)   2019-03-18 
TARC/CCL17 Cellulär immunologi och cytokiner LUND (Imm)   2018-04-11 
Csv- Tau-protein Se direktlänk. MÖLNDAL (Neurokemi)   2021-05-05 
Taurin, se Aminosyror Se P-Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-06-27 
TB, Tbc, se Mykobakterier LUND (Mikrobiologi)    
TBE virus Serologi (antikroppspåvisning) Serologi LUND (Mikrobiologi)   2023-08-21 
TBG, se Tyroxinbindande globulin OSLO (Hormonlab)   2016-02-29 
TBPA (tyroxinbindande prealbumin), se Transtyretin MALMÖ (Kemi)   2015-01-29 
TCC (SC5b-C9) Komplement Specialistremiss LUND (Imm)   2018-11-01 
Tegretol, se Karbamazepin (Kemi)   2010-12-15 
S- Teicoplanin GÖTEBORG (Kemi)   2021-05-04 
Tejpprov, se Parasiter Protozoer och maskägg - Mikroskopi LUND (Mikrobiologi)    
Temazepam, se Bensodiazepiner LUND (Kemi)   2021-06-09 
Temesta, se Bensodiazepiner (lorazepam) LUND (Kemi)   2021-06-09 
S- Temgesic GÖTEBORG (Kemi)   2021-05-04 
Temgesic, se Buprenorfin LUND (Kemi)   2021-06-09 
Teofyllamin, se Teofyllin (Kemi)   2011-01-13 
P- Teofyllin NY Special Malmö MALMÖ (Kemi NY) 2022-12-12 
Teovent, se Teofyllin (Kemi)   2011-01-13 
P- Testosteron NY Special Malmö MALMÖ (Kemi NY) 2021-10-04 
S- Testosteron, ultrakänslig Allmän LUND (Kemi)   2023-08-30 
P- Testosteron/SHBG- kvot NY MALMÖ (Kemi   2021-10-26 
Testosteronbindande globulin, se SHBG (Kemi)   2011-01-14 
U- Testremsa Urintestremsa HG, HM, KD, LA, YS, EN (Kemi)   2022-03-29 
Tetanus serologi Immunologi LUND (IMM)   2016-05-20 
TGN (Tioguanin nukleotid), se TPMT HALMSTAD (Kemi)   2011-09-15 
Thalassemia, Talassemia, thallassemia, se Hemoglobinopatiutredning MALMÖ (Kemi)   2013-10-10 
Theo-dur, se Teofyllin (Kemi)   2011-01-13 
Theofyllin, se Teofyllin (Kemi)   2010-11-25 
Threonine, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-09-26 
P- TIBC (Järnbindande kapacitet, total) NY Rutin/Akut 1+2 SKÅNE (Kemi NY) 2022-10-12 
Tikagrelor (Brilique®), se P2Y12-hämning LU, MA (Kemi)   2017-11-06 
Tillväxthormon, se GH (Kemi)   2010-12-08 
P/S- Tiopental Se direktlänk. STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Titer, se Titrering av irreguljära blodgruppsantikroppar Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-03-18 
Titrering antikroppar, se Titrering av antikroppar inom AB0-systemet Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-04-03 
Titrering antikroppar, se Titrering av irreguljära blodgruppsantigen Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-04-03 
Titrering av antikroppar inom ABO-systemet Blodgruppering m m (Best nr 162 03) Skåne (Blodgruppsimmunologi) 2022-10-31 
Titrering av irreguljära blodgruppsantikroppar Blodgruppering mm (Best nr 162 03) Skåne (Blodgruppsimmunologi) 2015-11-05 
Titrering av köldantikroppar, se Köldagglutininer Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-02-06 
TNF - Blod (Cytokiner) Cellulär immunologi och cytokiner LUND (IMM) 2023-10-09 
TNF - Övriga kroppsvätskor (Cytokiner) Cellulär immunologi och cytokiner LUND (IMM)   2023-10-09 
Tobi, se Tobramycin (Kemi)   2011-01-14 
  123 << sida 1 av 3 >>