Parvovirus B19 DNA påvisning

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Serologi/Virologi 
Svarstid:
Utförs 1-2 gånger per vecka 
Provtagningsmaterial
VCM provtagningsset för viruspåvisning

VCM Provset Användning Flockad pinne Art. Nr
Röd kork
2 mL
Hud, slemhinna,
svalg
Standard 25 481
Röd kork
2 mL
Nasofarynx,
uretra
Minitip 25 482
Röd kork
2 mL
Pediatrisk Ultra fine tip 25 483
Efter provtagning sätts pinnen ner i röret och bryts av vid skåran.
Pinnen ska vara kvar i röret.
Sterilt plaströr, konisk botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL V-b Polystyren För likvor till Klinisk mikrobiologi 30606
SST gelrör (guldgul kork) 7 mL

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
7 mL 5 mL Koagulationsaktivator och gel 6597
Sterilt plaströr, rund botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Sterilt material 216
EDTA-rör (lila kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 4 mL K2 EDTA 217
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand
alternativt minst 10 ggr med vagga.
Indikation

- Misstanke om intrauterin infektion.
- Konfirmatorisk test vid fynd av parvovirus IgM.
- Utredning av anemi/pancytopeni samt monitorering av viremi hos immunsupprimerade patienter.

Hos immunfriska personer bör i första hand serologi användas vid misstanke om parvovirusinfektion, se Parvovirus B19 Serologi (antikroppspåvisning).
Viremi efter en primärinfektion kan vara mycket långvarig (månader/år).

Provtagning

EDTA-plasma eller serum, minsta mängd 250 µL.

Amnionvätska tas i sterilt plaströr. Minsta provvolym är 0,25 mL, helst mer än 0,4 mL.

Likvor tas i sterilt plaströr med konisk botten. Minsta provvolym är 0,25 mL, helst mer än 0,4 mL.
Likvorprov - praktisk handledning

Biopsier skickas i sterilt plaströr med 1-2 mL steril koksaltlösning.

Sekret från slemhinnor tas med VCM provtagningsset med flockad pinne. Efter provtagning sätts pinnen ner i röret och bryts av vid skåran. Pinnen ska vara kvar i röret.

Benmärg skickas i EDTA-rör, minsta mängd 250 µL.

Provhantering, förvaring och transport

Prov förvaras i kyl i väntan på transport.

Prover tagna med VCM provtagningsset för viruspåvisning är hållbara i kyla i tre dygn.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2021-10-04/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se