Medicinska njurbiopsier utan malignitetsmisstanke

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Patologi 
Svarstid:  
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

Alla medicinska njurar utan malignitetsmisstanke eller lesion ska processas och bedömas vid Klinisk
Patologi Malmö.

HISTOLOGISKT MATERIAL
Neutralbuffrad Formalin: 4 %. Standardprodukt.
Transportlösning: endera Zeus lösning eller Michels lösning.
Zeus lösning beställs hos Analytiker Standards AB; 031-88 08 10.
Michels lösning beställs hos Histolab AB; 031-709 30 30.
Lämplig provbehållare.

Om endast en biopsi kan erhållas, så
placeras den i transportlösning.

Om två biopsier erhålles så placeras
den ena i transportlösning och den
andra i formalin.

Tas fler än två biopsier så placeras
extrabiopsierna i transportlösning.

Provhantering, förvaring och transport

Om prover i transportlösning behöver förvaras en längre tid
skall detta ske i kylskåp.
Formalinprover förvaras i rumstemperatur.

Alla sjukhus: Biopsierna skickas så
snart som möjligt med rutintransport till
Klinisk Patologi Malmö.

Lund: Rutin som ovan, men vid begärt
snabbsvar, så finns direkttransport kl. 11.00.
Ring då 046 -17 47 60 och avtala.
I undantagsfall används taxi.
För adress v g se nedan. Biopsierna från
SUS Lund förs lämpligen direkt till
transportavdelningen efter emballering.

Observera att provet måste nå Malmö före
den kritiska tidsgränsen kl. 12.00 om
prov märkta snabbsvar skall svaras ut
samma dag, v g se nedan.

Övrig information

Ring och meddela laboratoriet i Malmö när biopsin/biopsierna skickats.
Detta gör att vi kan förbereda och planera
processeringen av biopsierna, vilket kortar
svarstiden.

KONTAKTUPPGIFTER
Laboratorium för njurbiopsier: 040-33 14 80
Sekretariat (vid förfrågan om PAD svar etc): 040-33 14 70, Sekreterare Jeanette Nero
Martin Lindström (specialistläkare, processansvarig): 040-33 30 88, Martin.L.Lindstrom@skane.se
Leszek Helczynski (överläkare): 040-33 35 41, leszek.helczynski@skane.se

INFORMATION OM SVARSTIDER
Prover som inkommer till Klinisk Patologi Malmö före kl. 12.00 och är märkta snabbsvar och har
telefonnummer till mottagaren av svaret svaras ut samma arbetsdag under eftermiddagen.
Prover märkta snabbsvar, som anländer senare än kl. 12.00 svaras ut så snart som möjligt under dagen efter.

  Senast uppdaterad/signatur
2020-02-18 KW
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk patologi, Malmö, Labmedicin
Adress
Klinisk patologi, Malmö,
Labmedicin
Jan Waldenströms gata 59
205 02 MALMÖ (Patologi)
Kontakt
Telefon 040-33 14 02 
Fax  
E-post Patologi.Malmo@skane.se