Histologi - Immunofluorescens hud

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Patologi 
Svarstid:  
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

Använd endast remisser i PDF-format (hämtas via länken Beställningar ovan). Skriv gärna i datorn annars med svart eller blå penna för att texten ska synas vid inscanning av remiss.
Ange följande information på remissen:

Patientens namn och personnummer (12 tecken).
Ange adekvat anamnes, frågeställning och provtagningsdatum.
Om snabbsvar eller SVF önskas ska ruta för detta ikryssas i på remissen, endast en av dem, ej båda.
Om SVF endast ett prov per remiss.

Märk provburk med patientens namn och personnummer samt etikett för Michels transportlösning.

UTFÖRANDE

Färska hudförändringar ger bäst utbyte. En 3-4 mm stor stansbiopsi är tillräcklig.
Stansbiopsin tas från hudförändring med intakt epitel - ej från bulla eller nekros. Stansbiopsi med löst epitel omöjliggör bedömning av basalmembranzonen. Biopsering av munslemhinna bör utföras varsamt för att undvika skador på epitelet.

Vid pemfigus och pemfigoid tas biopsin från hel hud strax intill blåsan.

Vid dermatitis herpetiformis rekommenderas att biopsin tas från frisk hud från ena glutéen.
Vid lupus erythematosus, immunkomplexsjukdomar och lichen kan biopsin tas från sjuk hud (epidermis bör vara oskadad). Den tagna stansbiopsin läggs så fort som möjligt i provburk med Michels transportlösning.

Provhantering, förvaring och transport

FIXERING

Michel’s transportlösning (beställs via Histolab, Göteborg på telefon nummer: 031 - 709 30 30).

Tagen biopsi förvaras svalt i vanligt kylskåp i väntan på transport. Provet kan ligga svalt i Michels transportlösning upp till 5 dagar men bör dock skickas så fort det går till IF-lab i Malmö, då provets kvalitet försämras ju längre det ligger i transportlösningen.

Observera att Formalin fixerat material EJ kan bedömas med direkt IF.

Prov med tillhörande remiss skickas till Klinisk Patologi, IF-lab i Malmö.

För mer information om transport Se Anvisningar patologi och cytologi på Vårdgivare i Skåne, Laboratoriemedicin.

  Senast uppdaterad/signatur
2024-02-01/LT
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk patologi, Malmö, Labmedicin
Adress
Klinisk patologi, Malmö,
Labmedicin
Jan Waldenströms gata 59
205 02 MALMÖ (Patologi)
Kontakt
Telefon 040-33 14 02 
Fax  
E-post Patologi.Malmo@skane.se