Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin Läs mer om Kund hos Labmedicin

Ett komplement till Laboratoriemedicins anvisningar Råd och stöd

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "E" gav 72 träffar, här ser du resultat 1-50
  12 << sida 1 av 2 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
E Vitamin, se Tokoferol LUND (Kemi)   2010-11-16 
E.coli, se Gastroenteritpanel bakterier, Meningit/encefalit-panel LUND (Mikrobiologi)   2021-04-15 
E2, se Östradiol (Kemi)   2014-03-26 
EAEC, se Gastroenteritpanel bakterier LUND (Mikrobiologi)   2020-02-25 
Ebola, se viral hemorragisk feber, (VHF) MALMÖ (Kemi)   2015-09-17 
Echovirus, se Enterovirus LUND (Mikrobiologi)    
ECP (eosinofilt katjonprotein) LUND (IMM)   2023-09-27 
Ecstasy, se Amfetamin LUND (Kemi)   2021-06-09 
EDDP (metadonmetabolit), se Metadon LUND (Kemi)   2015-08-11 
P- Edoxaban LU, MA (Kemi) 2023-05-08 
U- Efedrin STOCKHOLM (Farmakologi)   2018-01-17 
Efexor, se Venlafaxin LUND (Kemi)   2017-12-08 
Egenprovtagning för HPV LUND (Patologi) 2023-04-12 
Pt- eGFR medel (besvaras eGFRmedel, relativ) NY SKÅNE (Kemi NY)   2023-05-03 
EIEC, se Gastroenteritpanel bakterier LUND (Mikrobiologi)   2020-02-25 
F- Elastas GÖTEBORG   2021-05-04 
S- Elastas (Wieslab AB)   2016-05-04 
Elfores, se IEF MALMÖ (Kemi)   2015-03-11 
Elfores, se Proteinprofil MALMÖ (Kemi)   2017-01-09 
Eliquis, se Apixaban LU, MA (Kemi)   2017-11-06 
Elvanse, se Kiralt amfetamin STOCKHOLM (Farmakologi)   2018-01-11 
P- Emicizumab MALMÖ (Kemi)   2021-02-22 
Emthexat, se Metotrexat LUND (Kemi)   2010-11-16 
ENA (RNP,Sm,SS-A/Ro60,SS-B/La,Scl-70, Jo-1) antikroppar LUND (IMM) 2022-11-09 
Endotoxinbestämning LUND (Mikrobiologi) 2023-01-18 
P- Enstegs Protrombintid MALMÖ (Kemi)   2022-02-08 
Entamoeba histolytica, se Parasiter Protozoer och maskägg - Mikroskopi, Parasiter Tarmprotozoer DNA-påvisning LUND (Mikrobiologi)    
Entamöba, Se Entamoeba LUND (Mikrobiologi)    
Enterovirus D68 (EV-D68), se Enterovirus RNA-påvisning LUND (Mikrobiologi)    
Enterovirus RNA-påvisning LUND (Mikrobiologi) 2022-04-08 
Enterovirus, se även Meningit/encefalit-panel LUND (Mikrobiologi)   2021-04-16 
Dv(p)- Eosinofila (Dialysvätska, peritonealdialys) HG, HM, KD, LU, MA, TR, YS, EN (Kemi)   2020-01-15 
Eosinofila, se Diff (Kemi)   2014-04-07 
Epanutin, se Fenytoin (Kemi)   2014-04-07 
EPEC, se Gastroenteritpanel bakterier LUND (Mikrobiologi)   2020-02-25 
Epinefrin, se Katekolaminer fria MALMÖ (Kemi)   2010-11-25 
Epstein-Barr virus (EBV) DNA kvantifiering LUND (Mikrobiologi) 2023-02-28 
Epstein-Barr virus (EBV) Serologi (antikroppsspåvisning) LUND (Mikrobiologi) 2023-08-21 
Erc, se Erytrocyter SKÅNE (Kemi)   2014-08-25 
Ergenyl, se Valproat (Kemi)   2010-11-16 
B- Erytrocyter SKÅNE (Kemi) 2021-03-12 
Erytrocyter, se Testremsa (Kemi)   2014-04-07 
Erytrocytmorfologi, se B-Diff (mikroskopi) (Kemi)   2015-02-18 
Erytropoetin, se Erytropoietin GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
S- Erytropoietin (EPO) GÖTEBORG (Kemi)   2021-05-04 
ESBL, ESBL-CARBA, MRSA, VRE, se MRB LUND (Mikrobiologi)    
Escherichia coli K1, se Meningit/encefalit-panel LUND (Mikrobiologi)   2021-04-15 
Escherichia coli, se Gastroenteritpanel bakterier LUND (Mikrobiologi)   2020-02-25 
S- Escitalopram LUND (Kemi) 2023-03-02 
S- Eslikarbazepin LUND (Kemi) 2023-02-27 
  12 << sida 1 av 2 >>