Parasiter Entamoeba histolytica

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Mikrobiologi 
Svarstid:


Utförs vardagar. Svar 1-5 dygn efter provets ankomst till lab. 
Provtagningsmaterial
SAF-lösning

Burk Tillsats Användning Klinisk mikrobiologi
20 mL SAF-lösning Faeces, parasitundersökning substratavdelning@skane.se
Kundkod ska anges vid beställning.
Burk med sked och transporthylsa för faeces parasitundersökning.
Provet ska transporteras i ytterhylsa. Både burk och ytterhylsa ska märkas med personuppgifter, provtagningsdatum och önskad analys.
Sterilt plaströr, rund botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Sterilt material 31685
Faeces burk med sked och transporthylsa

Provvolym Tillsats Användning Art. Nr
20 mL Ingen Faeces på burk. Ska alltid skickas i transporthylsa 19530
Indikation

- Diarré efter utlandsvistelse
- Särskild misstanke om amöbadysenteri eller leverabscess orsakad av E. histolytica
- Smittspårning

Provtagning

Entamoeba histolytica kan påvisas antingen med DNA-påvisning i analyspaketet Tarmprotozoer, eller genom mikroskopi av faeces, men cystformen kan då inte särskiljas från den apatogena E. dispar.

Prov kan tas för både mikroskopi och DNA-påvisning vid ett och samma provtagningstillfälle, om burkar med och utan SAF används enligt nedan. Separata remisser för varje burk.

Mikroskopi Cystor och maskägg: Faecesburk med SAF-lösning och transporthylsa. Fyll burken till 1/4.
Se även Protozoer och maskägg, mikroskopi.

DNA-påvisning Tarmprotozoer: Faeces i faecesburk UTAN TILLSATS med transporthylsa. Fyll burken till 1/4.
Se även Tarmprotozoer DNA-påvisning.

Punktat (leverabscess): Sterilt plaströr utan tillsats.

Se även
Patientinstruktioner, Avföringsprov i burk utan tillsats

Patientinstruktioner, Avföringsprov i SAF-lösning för tarmparasiter

Provhantering, förvaring och transport

Prov skall vara laboratoriet tillhanda inom 24 timmar från provtagningstillfället.

Prov förvaras i kylskåp i avvaktan på transport.

Övrig information

Vid frågeställning amöbaabcess, ring Klinisk mikrobiologi innan provet skickas, för skyndsam och korrekt hantering av provet på laboratoriet (Parasitavdelningen 046-173267, alt. Jourhavande laboratorieläkare 046-177322).

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2021-08-19/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se