Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin Läs mer om Kund hos Labmedicin

Ett komplement till Laboratoriemedicins anvisningar Råd och stöd

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "G" gav 59 träffar, här ser du resultat 1-50
  12 << sida 1 av 2 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
GABA, se Autoimmun (limbisk) encefalit LUND (Imm)   2016-03-08 
P/S- Gabapentin STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Gabapentin, se Missbruksläkemedel LUND (Kemi)   2019-03-18 
S- GAD-antikroppar (GAD-ak) MALMÖ (Kemi)   2023-03-28 
Gallsalter, se Gallsyror MALMÖ (Kemi)   2010-12-08 
fS- Gallsyror NY MALMÖ (Kemi NY)   2023-03-28 
Gamma-hydroxibutyrat, se GHB LUND (Kemi)   2015-08-11 
Ganciclovir, se Ganciklovir LUND (Kemi)   2022-04-01 
S- Ganciklovir LUND (Kemi)   2023-01-30 
Garamycin, se Gentamicin (Kemi)   2014-04-09 
fS- Gastrin GÖTEBORG (Kemi)   2016-12-01 
Gastroenteritpanel bakterier (Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter, EHEC, E. coli) LUND (Mikrobiologi) 2023-06-28 
Gastroenteritpanel virus (norovirus, sapovirus (calicivirus), rotavirus, adenovirus typ 40 och 41, astrovirus) LUND (Mikrobiologi) 2023-02-27 
GBM antikroppar (glomerulärt basalmembran) LUND (IMM) 2022-11-09 
Gemcitabin, se Cytostatika på yta LUND (AMM)   2017-05-24 
Genitalia Odling LUND (Mikrobiologi) 2023-01-18 
Genomisk array - neoplasi, solid tumör och hematologisk malignitet LUND (Molekylär diagnostik) 2023-09-12 
B- Genotypning CYP UPPSALA (Farmakologi)   2020-03-20 
B- Genotypning DPYD UPPSALA (Farmakologi)   2020-03-20 
Gensomycin, se Gentamicin (Kemi)   2014-04-09 
P- Gentamicin NY LUND (Kemi) 2023-01-03 
Gentamycin, se Gentamicin (Kemi)   2014-04-09 
Csv- GFAp GÖTEBORG (Kemi)   2021-08-27 
S- GH (Somatotropin) MALMÖ (Kemi) 2023-03-28 
U- GHB (screen) LUND (Kemi) 2022-10-10 
U- GHB (verifiering) LUND (Kemi) 2022-09-12 
Giardia, se Parasiter Giardia intestinalis, Parasiter Protozoer och maskägg - mikroskopi, Parasiter Tarmprotozoer DNA-påvisning LUND (Mikrobiologi)    
Glatt muskel antikroppar LUND (IMM) 2017-11-14 
Glivec, se Imatinib GÖTEBORG (Kemi)   2016-10-04 
P- Glukagon STOCKHOLM (Kemi)   2018-12-18 
S-/Saliv- Glukokortikoider LUND (Kemi)   2023-03-28 
Csv- Glukos HG, HM, KD, LU, MA, TR, YS, EN (Kemi)   2021-02-12 
Ledv- Glukos HG, HM, KD, LU, MA, TR, YS, EN (Kemi)   2019-08-13 
X- Glukos SKÅNE (Kemi)   2022-03-21 
P- Glukos (PNA) Accuchek SKÅNE (PNA)   2022-10-03 
P- Glukos (PNA) HemoCue SKÅNE (PNA)   2019-12-20 
Glukos (remsa), se Testremsa (Kemi)   2012-05-14 
Dv(perit)- Glukos NY HG, KD, LU, MA (Kemi NY)   2022-05-03 
P- Glukos NY SKÅNE (Kemi NY) 2023-01-23 
B- Glukos-6-Fosfatdehydrogenas (G6PD, G-6-PD) GÖTEBORG (Kemi)   2015-09-03 
fPt- Glukosbelastning (OGTT) HG, KD, LA, LU, MA, YS (Kemi) 2022-11-07 
Lkc-alfa- Glukosidas STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
Lkc-beta- Glukosidas STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
Lkc-beta- Glukuronidas STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
Glutamat, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-06-27 
Glutamin, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-06-27 
Glutaminsyra, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2010-11-25 
Glutarat, se Dikarboxylsyror STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
S- Glycerol GÖTEBORG (Kemi)   2021-05-04 
U- Glycerol GÖTEBORG (Kemi)   2021-05-04 
  12 << sida 1 av 2 >>