Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin Läs mer om Kund hos Labmedicin

Ett komplement till Laboratoriemedicins anvisningar Råd och stöd

Vi inför digital beställning (eLAB RS). Vad som kan beställas digitalt finns listat vid respektive analys som kan beställas digitalt.
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "G" gav 57 träffar, här ser du resultat 1-50
  12 << sida 1 av 2 >>
Analysnamn Beställning Ort Ackrediterad Uppdaterad
GABA, se Autoimmun (limbisk) encefalit LUND (Imm)   2016-03-08 
P/S- Gabapentin Se direktlänk. STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Gabapentin, se Missbruksläkemedel LUND (Kemi)   2019-03-18 
S- GAD-antikroppar (GAD-ak) Digital, Special Lund LUND (Kemi)   2024-02-02 
Gallsalter, se Gallsyror MALMÖ (Kemi)   2010-12-08 
fS- Gallsyror NY Digital, Special Malmö MALMÖ (Kemi   2023-12-05 
Gamma-hydroxibutyrat, se GHB LUND (Kemi)   2015-08-11 
Ganciclovir, se Ganciklovir LUND (Kemi)   2022-04-01 
S- Ganciklovir Läkemedel LUND (Kemi)   2024-01-30 
Garamycin, se Gentamicin (Kemi)   2014-04-09 
fS- Gastrin http://sahlgrenska-klinkem-analyser.vgregion.se/KKAP0025.pdf GÖTEBORG (Kemi)   2016-12-01 
Gastroenteritpanel bakterier (Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter, EHEC, E. coli) Mikrobiologi LUND (Mikrobiologi) 2023-06-28 
Gastroenteritpanel virus (norovirus, sapovirus (calicivirus), rotavirus, adenovirus typ 40 och 41, astrovirus) Serologi/Virologi LUND (Mikrobiologi) 2023-02-27 
GBM antikroppar (glomerulärt basalmembran) Immunologi LUND (IMM) 2022-11-09 
Gemcitabin, se Cytostatika på yta LUND (AMM)   2017-05-24 
Genitalia Odling Mikrobiologi LUND (Mikrobiologi) 2023-01-18 
Genomisk array - neoplasi, solid tumör och hematologisk malignitet Se information under Provtagning nedan LUND (Molekylär diagnostik) 2023-09-12 
B- Genotypning CYP UPPSALA (Klinisk kemi och farmakologi)   2023-11-22 
Gensomycin, se Gentamicin (Kemi)   2014-04-09 
P- Gentamicin NY Digital, Special Lund LUND (Kemi) 2023-12-05 
Gentamycin, se Gentamicin (Kemi)   2014-04-09 
Csv- GFAp GÖTEBORG (Kemi)   2021-08-27 
S- GH (Somatotropin) Digital, Special Malmö MALMÖ (Kemi) 2023-12-11 
U- GHB (screen) Special 2 LUND (Kemi) 2022-10-10 
U- GHB (verifiering) Special 2 LUND (Kemi) 2022-09-12 
Giardia, se Parasiter Giardia intestinalis, Parasiter Protozoer och maskägg - mikroskopi, Parasiter Tarmprotozoer DNA-påvisning LUND (Mikrobiologi)    
Glivec, se Imatinib GÖTEBORG (Kemi)   2016-10-04 
P- Glukagon Se direktlänk. STOCKHOLM (Kemi)   2018-12-18 
S-/Saliv- Glukokortikoider Digital, Special Lund LUND (Kemi)   2024-02-29 
Csv- Glukos Csv (Likvor) HG, HM, KD, LU, MA, TR, YS, EN (Kemi)   2021-02-12 
Ledv- Glukos Special 3 HG, HM, KD, LU, MA, TR, YS, EN (Kemi)   2019-08-13 
X- Glukos Allmän SKÅNE (Kemi)   2022-03-21 
P- Glukos (PNA) Accuchek SKÅNE (PNA)   2022-10-03 
P- Glukos (PNA) HemoCue SKÅNE (PNA)   2019-12-20 
Glukos (remsa), se Testremsa (Kemi)   2012-05-14 
Dv(perit)- Glukos NY Special 3 HG, KD, LU, MA (Kemi NY)   2022-05-03 
P- Glukos NY Digital, Rutin/akut SKÅNE (Kemi 2024-01-08 
B- Glukos-6-Fosfatdehydrogenas (G6PD, G-6-PD) Se direktlänk. GÖTEBORG (Kemi)   2015-09-03 
fPt- Glukosbelastning (OGTT) Belastning - funktionsundersökning HG, KD, LA, LU, MA, YS (Kemi) 2022-11-07 
Lkc-alfa- Glukosidas Se direktlänk. STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
Lkc-beta- Glukosidas Se direktlänk. STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
Lkc-beta- Glukuronidas Se direktlänk. STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
Glutamat, se Aminosyror Se P-Aminosyror LUND (Kemi)   2024-01-23 
Glutamin, se Aminosyror Se P-Aminosyror LUND (Kemi)   2024-01-23 
Glutaminsyra, se Aminosyror LUND (Kemi)   2024-01-23 
Glutarat, se Dikarboxylsyror STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
S- Glycerol Se direktlänk. GÖTEBORG (Kemi)   2021-05-04 
U- Glycerol Se direktlänk. GÖTEBORG (Kemi)   2021-05-04 
Glycin, se Aminosyror Se P-Aminosyror LUND (Kemi)   2024-01-23 
Gonadotropiner, se LH (Kemi)   2014-04-10 
  12 << sida 1 av 2 >>