Parechovirus RNA-påvisning

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Serologi/Virologi 
Svarstid:Analyseras vardagar med svar samma dag på prov som ankommit till laboratoriet före kl. 08.30. 
Provtagningsmaterial
VCM provtagningsset för viruspåvisning

VCM Provset Användning Flockad pinne Art. Nr
Röd kork
2 mL
Hud, slemhinna,
svalg
Standard 25 481
Röd kork
2 mL
Nasofarynx,
uretra
Minitip 25 482
Röd kork
2 mL
Pediatrisk Ultra fine tip 25 483
Efter provtagning sätts pinnen ner i röret och bryts av vid skåran.
Pinnen ska vara kvar i röret.
Sterilt plaströr, konisk botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL V-b Polystyren För likvor till Klinisk mikrobiologi 30606
Vacuumrör för urin brun kork, överföringsstrå och uppsamlingsbägare

Materiel Volym Användning Art. nr
Vacuumrör brun kork, ingen tillsats 5/4 mL Urin till laboratoriet 26790
Överföringsstrå Överföring Överföring av urin till vacuumrör 27467
Uppsamlingsbägare, valfritt tillbehör 100 mL Uppsamling av urin och överföring till vacuumrör 26792
Sterilt plaströr, rund botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Sterilt material 31685
EDTA-rör (lila kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 4 mL K2 EDTA 217
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand
alternativt minst 10 ggr med vagga.
Faeces burk med sked och transporthylsa

Provvolym Tillsats Användning Art. Nr
20 mL Ingen Faeces på burk. Ska alltid skickas i transporthylsa 19530
Indikation

Misstanke om infektion orsakad av parechovirus, såsom svår sepsisliknande infektion hos spädbarn, meningit, utslag, feber eller myosit.

Provtagning

Faeces i burk med sked fylls till ¼ med faeces. Burken skickas alltid i ytterhylsa.
Patientinstruktion:
Avföringsprov i burk utan tillsats

Sekret från svalg eller nasofarynx tas med VCM provtagningsset med flockad pinne.

Biopsier transporteras i 1-2 mL steril koksaltlösning i sterilt plaströr.

Likvor tas i sterilt plaströr med konisk botten. Minsta provvolym är 0,3 mL, helst mer än 0,4 mL.
Likvorprov - praktisk handledning

BAL tas i sterilt plaströr. Minsta provvolym är 0,3 mL, helst mer än 0,4 mL.

Urin tas i vacuumrör med brun kork för urin. Minsta provvolym är 0,3 mL, helst mer än 0,4 mL. Patientinstruktion Urinprov

EDTA-plasma i EDTA-rör.

Provhantering, förvaring och transport

Provet förvaras i kyl i väntan på transport.
Prover tagna med VCM provtagningsset för viruspåvisning är hållbara i kyla i tre dygn.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2021-10-05/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se