Parvovirus B19 Serologi (antikroppspåvisning)

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Digital, Serologi 
Svarstid:


Utförs vardagar.
Svar tidigast ett dygn efter provets ankomst till lab. 
Provtagningsmaterial
SST gelrör (guldgul kork) 7 mL

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
7 mL 5 mL Koagulationsaktivator och gel 6597
Indikation

Misstanke om erythema infectiosum (femte sjukan)
Utredning av artralgi/artrit
Utredning av anemi/pancytopeni
Misstanke om intrauterin infektion
Bedömning av parvovirus B19 IgG-status (då endast tidigare genomgången infektion efterfrågas)

Provtagning

SST-rör (guldgul kork) 7 mL. Samma prov kan användas till flera olika serologiska tester.
Minsta provvolym är 0,5 mL serum (cirka 1 mL helblod) men det rekommenderas att röret fylls väl så att flera analyser kan utföras på samma prov. Om provvolymen understiger 2 mL finns risk att omtestning eller kompletterande analyser ej kan utföras.

Vid kapillärprovtagning kontaktas laboratoriet för rätt antal rör. Särskilda etiketter ska användas vid kapillär provtagning.

Se även Allmänna råd om provtagning.
Kontrollera att remissen är korrekt ifylld och provet märkt enligt våra anvisningar. Prover som inte är tagna enligt våra anvisningar kan komma att avvisas.

Provhantering, förvaring och transport

Prov i SST-rör (gul propp) för serologisk bestämning ska förvaras minst 30 minuter i rumstemperatur innan kylskåpsförvaring. Förvaring och transport kan ske vid rumstemperatur eller i kylskåpstemperatur. Rören får inte frysas och måste skyddas från frost under transport.
Proven sparas i biobank.
Prov som avviker från denna hantering kan komma att avvisas.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2024-04-08/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se