Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin Läs mer om Kund hos Labmedicin

Ett komplement till Laboratoriemedicins anvisningar Råd och stöd

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "H" gav 128 träffar, här ser du resultat 1-50
  123 << sida 1 av 3 >>
Analysnamn Beställning Ort Ackrediterad Uppdaterad
H3F3A exon 1 - Jättecellstumör Konsultationsremiss LUND (Molekylär diagnostik)   2023-09-12 
Haemophilus influenzae, se Meningit/encefalit-panel LUND (Mikrobiologi)   2021-04-15 
Haemophilus serologi Immunologi LUND (IMM)   2016-05-17 
Haldol, se Haloperidol LUND (Kemi)   2010-11-23 
S- Haloperidol Läkemedel LUND (Kemi) 2023-11-28 
S- Haptoglobin Special Malmö MALMÖ (Kemi) 2023-03-28 
F- Hb Fecal Blood (Hemoglobin) Allmän HG, HM, KD, MA, EN (Kemi)   2023-04-05 
HBA1, HBA2, HBB, HBG1, HBG2, se Hemoglobinopatiutredning MALMÖ (Kemi)   2013-10-10 
B- HbA1c (IFCC) Rutin/akut 1 MA, EN (Kemi) 2022-12-01 
B- HbA1c (PNA) Afinion SKÅNE (PNA)   2018-12-04 
HbA2, se Hemoglobinopatiutredning MALMÖ (Kemi)   2013-08-21 
HbC, HbD, HbE, HbS, HbH, se Hemoglobinopatiutredning MALMÖ (Kemi)   2013-10-10 
Hb-elfores, Hb elfores, Hbelfores, Hemoglobinelfores, se Hemoglobinopatiutredning MALMÖ (Kemi)   2013-10-10 
HbF, se Fetomaternell blödning MALMÖ (Kemi)   2017-11-14 
HbF, se HbS, HbF MALMÖ (Kemi)   2013-08-19 
HbF, se Hemoglobinopatiutredning MALMÖ (Kemi)   2013-08-19 
B- HbS, HbF Allmän el Konsult MALMÖ (Kemi) 2023-04-17 
HBsAg, HBeAg, Anti-HBe, Anti-HBc, Anti-HBs, Hepatit B virus DNA kvantifiering, se Hepatit B virus (HBV) och Hepatit D virus (HDV) alla markörer LUND (Mikrobiologi)    
HbSS, HbS %, SCD, SCA, se B-HbS, HbF, se Hemoglobinopatiutredning MALMÖ (Kemi)   2013-10-10 
HC, se Protein HC MALMÖ (Kemi)   2015-01-29 
X- hCG Allmän HG, KD, LU, MA, YS, EN (Kemi)   2023-09-21 
U- hCG (PNA) Clinitek SKÅNE (Kemi)   2023-10-26 
U- hCG (remsa) Allmän KD, EN (Kemi)   2023-09-26 
P- hCG NY Rutin/akut 1+2 HG, KD, LU, MA, YS, EN (Kemi 2023-09-21 
hCG alfa, se GPH UPPSALA (Klinisk kemi och farmakologi)   2023-11-22 
hCG beta, se hCG + betakedja (Kemi)   2014-03-28 
S- hCG fri betakedja Special Malmö MALMÖ (Kemi) 2023-08-01 
HCO3, se Standardbikarbonat (Kemi)   2011-02-21 
P- HDL-kolesterol NY Rutin/akut 1+2 SKÅNE (Kemi NY) 2022-11-15 
P- HE4 Special Lund LUND (Kemi) 2022-03-30 
Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning Se under Övrig information nedan LUND (Molekylär diagnostik) 2023-07-04 
Helicobacter - DNA-påvisning Mikrobiologi LUND (Mikrobiologi) 2022-07-08 
Helicobacter pylori - antigen i faeces Serologi LUND (Mikrobiologi)   2023-08-21 
Helicobacter pylori Serologi (antikroppspåvisning) IgG LUND (Mikrobiologi)   2020-02-04 
Hematopatologi - Benmärg (biopsi, utstryk, koagel) Hematopatologi inkl. flödescytometri LUND (Patologi)   2023-05-30 
Hematopatologi - Hudstans med lymfomfrågeställning Hematopatologi inkl. flödescytometri LUND (Patologi)   2023-05-30 
Hematopatologi - Mellannålsbiopsi lymfkörtel/tumör med lymfomfrågeställning Hematopatologi inkl. flödescytometri LUND (Patologi)   2023-05-30 
Hemlibra, se Emicizumab MALMÖ (Kemi)   2021-03-15 
B- Hemoglobin (Hb) Rutin/akut 1+2 SKÅNE (Kemi) 2021-03-12 
X- Hemoglobin (Hb) Allmän SKÅNE (Kemi)   2023-08-23 
B- Hemoglobin (PNA) HemoCue SKÅNE (PNA)   2019-12-20 
Hemoglobin, se Testremsa (Kemi)   2012-05-14 
Hemoglobinfraktionering, Hemoglobin fraktionering, Hb fraktionering, Hb-fraktionering, Hbfraktionering, se Hemoglobinopatiutredning MALMÖ (Kemi)   2013-10-10 
Hemoglobinopati utredning, Hemoglobinutredning, Hemoglobin utredning, se Hemoglobinopatiutredning MALMÖ (Kemi)   2013-10-10 
B- Hemoglobinopatiutredning Special Malmö/Konsult MALMÖ (Kemi) 2021-01-19 
Hemoglobinvariant, hemoglobin variant, Hb-variant, Hb variant, Hbvariant, se Hemoglobinopatiutredning MALMÖ (Kemi)   2013-10-10 
Hemokromatos genotyp, se DNA Hemokromatos MALMÖ (Kemi)   2010-12-10 
Hemovigilans, se Transfusionskomplikation/ Hemovigilans Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-02-17 
P- Heparin/LMH antiXa Allmän LU, MA (Kemi) 2023-04-17 
Hepatit A virus (HAV) Serologi (antikroppspåvisning) Serologi LUND (Mikrobiologi) 2023-08-21 
  123 << sida 1 av 3 >>