P- 

Heparin/LMH antiXa

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Digital, Allmän 
Svarstid: Akut, dagligen 
Provtagningsmaterial
Citratrör (ljusblå kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 2,7 mL Na-citrat 2561 Första hands val
5 mL 1,8 mL Na-citrat 7538 Endast för barnprovtagning
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Toppvärde efter subkutan injektion av LMWH nås enl. FASS efter 3-4 timmar.
Citratrör 0,109 M (plasma, ljusblå kork).
Fylls helt och vändes minst 5 gånger direkt efter provtagningen.
Analysen utförs ej kapillärt.

Provtagning Neonatal

Provhantering, förvaring och transport

Prov skall hanteras som ett akutprov, provet ska centrifugeras så snabbt som möjligt men senast inom 1 timme från provtagningstillfället, eftersom prov för heparinmonitorering annars riskerar att bli falskt för låga.
Centrifugera provet i 20 minuter vid 2 000 x g.

Plasman analyseras inom 4 timmar från provtagningstillfället. Om provet inte kan analyseras inom 4 timmar skall provet centrifugeras, plasma hällas av i nytt rör och frysas vid - 20 °C.

Referensintervall

Normalt återfinns inget Heparin eller LMWH i plasma.
Maximal läkemedelseffekt uppnås 2-4 timmar efter given dos.
För LMWH finns riktvärden för anti Xa-aktivitet under terapeutisk behandling.
Värden mellan 0,2 - 1,2 kIE/L har uppmätts.
(Se Farmacevtiska specialiteter i Sverige [FASS])

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2024-03-17/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
LU, MA
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se