Hematopatologi - Benmärg (biopsi, utstryk, koagel)

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Hematopatologi inkl. flödescytometri 
Svarstid:  
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

Använd endast remisser i PDF-format (hämtas via länken Remisser ovan). Skriv gärna i datorn annars med svart eller blå penna för att texten ska synas vid inscanning av remiss.
Ange följande information på remissen:

• Beställare (kundkod, 6 tecken)
• Typ av preparat
• Lokalisation, adekvat anamnes och frågeställning
• Datum för ingrepp (inkl. datum och tidpunkt preparatet läggs i formalin).

Märk provbehållare med patientidentitet och typ av preparat.

Lista på provtagningsmaterial finns under LÄS MER

UTFÖRANDE

Biopsi
Preparatet läggs i rymlig burk med riklig mängd formalin motsvarande 10 x preparatets mängd.

Koagel/kula
Benmärgskoagel/-kula kan läggas i samma burk som biopsin.

Cytologi/punktat
Benmärgspunktat stryks ut med ett tunt skikt på glas med matt rand. Glasen märkts med personnummer och namn. Lufttorka glasen. 6-8 glas rekommenderas.

Perifert blod
Kapillärt blod stryks ut med ett tunt skikt på glas med matt rand. Glasen märkts med personnummer och namn. Lufttorka glasen. 2 glas rekommenderas. Märk glasen med Diff.

Observera
Formalinfixerade vävnadsprover måste förslutas och separeras från glasutstryk om dessa sänds tillsammans, detta p.g.a. eventuellt formalinläckage påverkar cytologi proven så dessa ej går att bedöma.

FIXERING

Fixera biopsi och koagel med 4 % fosfatbuffrad formaldehyd = formalin.

Provhantering, förvaring och transport

Skicka remiss och prov till Klinisk patologi.

I väntan på transport förvaras biopsi/koagel/cytologi i rumstemperatur.

För anvisningar om hur prover ska packas inför transport, se Anvisningar för transport på Vårdgivare Skåne, Laboratoriemedicin.

Övrig information

Vid frågor kontakta Klinisk patologi Lund 046-17 35 10
Jourläkare hematopatologi: 046-17 49 58
Labortorium flödescytometri: 046-17 49 04

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-05-30/KW
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk patologi, Laboratoriemedicin
Adress
Klinisk patologi,
Laboratoriemedicin
Sölvegatan 25
221 85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173510 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se