B- 

Hemoglobinopatiutredning

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Special Malmö/Konsult 
Svarstid: Se övrig information 
Provtagningsmaterial
EDTA-rör (lila kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 4 mL K2 EDTA 217
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand
alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

EDTA-rör 5 mL (lila kork). Helblod.
EDTA-microtainerrör kan i undantagsfall användas.
Minsta provvolym 500 µL vid användning av EDTA-microtainerrör.

Provhantering, förvaring och transport

Analysen kräver helblod, röret ska inte centrifugeras.
Provet ska förvaras i kyl och vara laboratoriet tillhanda inom 4 dagar.

Övrig information

Att tänka på inför analys:
• Om blodtransfusion givits före provtagning måste detta anges på remissen.
• Om möjligt, diagnosticera och behandla eventuell järnbrist före analys för att undvika onödig DNA-analys.
• Anamnes underlättar selektion till DNA-analys och bedömning.

Hemoglobinopatiutredning omfattar screeninganalys med B-Hb, B-MCH, kromatografi där B-HbA2 och B-HbF kvantifieras. I de fall screeningutredningen inger misstanke om alfa-, beta-thalassemi eller hemoglobinvariant görs en DNA-utredning. Hemoglobinopatiutredningen besvaras med en läkarbedömning.
Svarsfrekvens: Om endast screeninganalys utförs ca 1 vecka och om även DNA-analyser utförs ca 4 – 6 veckor (se även ”Läs mer”).
Ackreditering: De flesta ingående analyser är ackrediterade, se ”Läs mer, Ackreditering.

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2021-01-19/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
Jan Waldenströms gata 14, plan 4
205  02 MALMÖ
Kontakt
Telefon 040-331420 
Fax  
E-post Labmedicin@skane.se