B- 

Hemoglobin (Hb)

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Digital, Rutin/akut 
Svarstid: Akut och Dagligen 
Provtagningsmaterial
EDTA-rör (lila kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 4 mL K2 EDTA 217
5 mL 3 mL K2 EDTA 6147
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

EDTA-rör (lila kork).
EDTA mikrotainerrör (lila kork), fylls med 250-500 µL.

Vid önskan om obruten värmekedja se under Generellt om provtagning

Provhantering, förvaring och transport

B-Hemoglobin, B-Erytrocyter, Erc-MCH: EDTA-rör är hållbara 48 timmar i rumstemperatur / kyl.
Erc-MCV, B-EVF, Erc-MCHC: EDTA-rör är hållbara 10 timmar i rumstemperatur / 48 timmar i kyl.
B-Hemoglobin, B-Erytrocyter, Erc-MCH, Erc-MCV, B-EVF, Erc-MCHC:
EDTA-mikrotainerrör är hållbara 10 timmar i rumstemperatur / kyl.

Referensintervall

Vuxna
Kvinnor: 117-153 g/L
Män: 134-170 g/L

Barn
0-1 dag: 150-240 g/L
1-6 dagar: 140-220 g/L
6-14 dagar: 130-200 g/L
2-4 veckor: 100-180 g/L
1-3 månader: 100-160 g/L
3-12 månader: 100-140 g/L
1-6 år: 100-150 g/L
6-10 år: 105-150 g/L
10-18 år: 110-160 g/L

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-11-20/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
SKÅNE
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se