Hematopatologi - Mellannålsbiopsi lymfkörtel/tumör med lymfomfrågeställning

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Hematopatologi inkl. flödescytometri 
Svarstid:  
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Indikation

Riktlinjer för hantering av mellannålsbiopsier från lymfkörtlar eller tumörer med lymfomfrågeställning.
Rådgör gärna med hematopatolog (046-174958) vid oklarheter.

Provtagning

Använd endast remisser i PDF-format (hämtas via länken Remisser ovan). Skriv gärna i datorn annars med svart eller blå penna för att texten ska synas vid inscanning av remiss.
Ange följande information på remissen:

• Beställare (kundkod, 6 tecken)
• Typ av preparat
• Lokalisation, adekvat anamnes och frågeställning
• Datum för ingrepp (inkl. datum och tidpunkt preparatet läggs i formalin).

Märk provbehållare med patientidentitet och typ av preparat.
Burkar, rör och glas kan noteras på samma remiss och skickas ihop.

UTFÖRANDE

Multipla biopsier är önskvärt.

Observera
Nackdelen med mellannålar jämfört med kirurgisk biopsi är mindre material att bedöma morfologiskt, vilket ofta försvårar diagnostiken. Det är därför önskvärt med så många mellannålsbiopsier som möjligt.

Flödescytometri på mellannålar (klonalitetsbedömning) ska undvikas, eftersom allt biopsimaterial behövs för morfologisk diagnostik. För klonalitetsbedömning är det därför bättre att göra en samtidig representativ finnålspunktion för flödescytometri som sprutas ner i EDTA rör med PBS lösning och transfix tillsätts.
Utstryk på luft- respektive spritfixerade glas bör göras i samma seans.

Provhantering, förvaring och transport

Allt material bör formalinfixeras (4 % fosfatbuffrad formalin).

Materialet skickas så snart som möjligt till Klinisk patologi Lund med rutintransport.

För anvisningar om hur prover ska packas inför transport, se Anvisningar för transport på Vårdgivare Skåne, Laboratoriemedicin.

Övrig information

Vid frågor kontakta respektive laboratorium.

  Senast uppdaterad/signatur
2023-05-30/KW
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk patologi, Laboratoriemedicin
Adress
Klinisk patologi,
Laboratoriemedicin
Sölvegatan 25
221 85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173510 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se