Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin Läs mer om Kund hos Labmedicin

Ett komplement till Laboratoriemedicins anvisningar Råd och stöd

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "H" gav 128 träffar, här ser du resultat 51-100
  123 << sida 2 av 3 >>
Analysnamn Beställning Ort Ackrediterad Uppdaterad
Hepatit B virus (HBV) alla markörer och Hepatit D virus (HDV) Serologi LUND (Mikrobiologi) 2023-08-21 
Hepatit C virus (anti-HCV) screeningtest Serologi LUND (Mikrobiologi) 2023-08-21 
Hepatit C virus (HCV) resistensbestämning GÖTEBORG (Mikrobiologi)   2021-09-22 
Hepatit C virus (HCV) RNA Kvantifiering Serologi LUND (Mikrobiologi) 2023-08-21 
Hepatit C virus (HCV) sekvensering och typning Serologi LUND (Mikrobiologi) 2023-08-21 
Hepatit E virus RNA-påvisning och serologi GÖTEBORG (Mikrobiologi)   2022-08-09 
S- Hepcidin Special Lund LUND (Kemi)   2023-05-03 
Hepsidin, se Hepcidin LUND (Kemi)   2017-11-16 
Hermolepsin, se Karbamazepin (Kemi)   2010-12-15 
Heroin, se Opiater LUND (Kemi)   2021-06-09 
Herpes simplex virus (HSV) DNA-påvisning Serologi/Virologi LUND (Mikrobiologi) 2023-03-01 
Herpes simplex virus (HSV) Serologi (antikroppspåvisning) Serologi LUND (Mikrobiologi) 2023-08-21 
Herpes simplex-virus (HSV) typ 1, typ 2, se även Meningit/encefalit-panel LUND (Mikrobiologi)   2021-04-16 
Herpes zoster, se Varicella-zoster virus LUND (Mikrobiologi)    
Hexahydroftalsyra, se Syraanhydridmetaboliter LUND (AMM)   2013-04-18 
Hexahydroftalsyraanhydrid, se Organiska syraanhydrider LUND (AMM)   2013-04-18 
Lkc- Hexosaminidas A + B Se direktlänk. STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
tU- HIA-5 (5-HIA) (5-Hydroxyindolacetat) Special 3 MALMÖ (Kemi) 2022-12-02 
S- HIA-5 (Hydroxiindolacetat, 5-, S) Se direktlänk. STOCKHOLM (Kemi)   2023-10-26 
Histidin, se Aminosyror Se P-Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-06-27 
Histologi - Immunofluorescens hud Patologi MALMÖ (Patologi)   2023-05-30 
Histon antikroppar Immunologi LUND (IMM)   2020-02-11 
Histopatologi - Appendix Patologi HG, KD, LU, MA (Patologi)   2023-05-31 
Histopatologi - Biopsi mage/tarm Patologi HG, KD, LU, MA (Patologi)   2023-05-31 
Histopatologi - Biopsi och TUR urinblåsa Patologi - TUR-B HG, KD, MA (Patologi)   2023-04-21 
Histopatologi - Bröstpreparat Patologi - bröst HG, KD, LU, MA (Patologi)   2023-05-31 
Histopatologi - Cystektomi, urinblåsa Patologi HG, MA (Patologi)   2023-05-31 
Histopatologi - Färska preparat Patologi HG, KD, LU, MA (Patologi)   2023-05-31 
Histopatologi - Gallblåsa Patologi HG, KD, LU, MA (Patologi)   2023-05-31 
Histopatologi - Gynekologi: skrap, abortmaterial och biopsi Patologi HG, KD, LU, MA (Patologi)   2023-05-31 
Histopatologi - Hud: stansbiopsi, curettage, shave Patologi HG, KD, LU, MA (Patologi)   2023-05-31 
Histopatologi - Hudexcision Patologi HG, KD, LU, MA (Patologi)   2023-05-31 
Histopatologi - Hysterektomi- och tubar-/ovarial-preparat Patologi HG, KD, LU, MA (Patologi)   2023-05-31 
Histopatologi - Koniseringspreparat, amputat Patologi HG, KD, LU, MA (Patologi)   2023-05-31 
Histopatologi - Lymfom, lymfkörtlar för lymfomutredning Patologi HG, KD, LU, MA (Patologi)   2023-05-31 
Histopatologi - Mellannål, vaccumbiopsi och stansbiopsi bröst Patologi - core needle biopsy HG, KD, LU, MA (Patologi)   2023-05-31 
Histopatologi - Mellannålsbiopsi prostata Patologi - prostata HG, KD, MA (Patologi)   2023-05-25 
Histopatologi - Nefrektomipreparat Patologi HG, KD, MA (Patologi)   2023-04-21 
Histopatologi - Polyper och slemhinneresektat med resektionsrand Patologi HG, KD, LU, MA (Patologi)   2023-05-31 
Histopatologi - Preparat för fryssnitt under pågående operation Patologi HG, KD, LU, MA (Patologi)   2023-05-31 
Histopatologi - Prostatektomi Patologi HG, KD, MA (Patologi)   2023-05-25 
Histopatologi - Sentinel node bröst Patologi - sentinel node bröst HG, KD, LU, MA (Patologi)   2023-05-31 
Histopatologi - Spottkörtlar Patologi HG, KD, LU, MA (Patologi)   2023-05-31 
Histopatologi - TUR prostata Patologi HG, KD, MA (Patologi)   2023-05-25 
P- HIT-Assay aggregometri HIT-diagnostik MALMÖ (Kemi)   2021-05-24 
P- HIT-PF4-H IgG screen HIT-diagnostik MALMÖ (Kemi)   2022-11-22 
HK ATP-ase antikroppar (parietalcellsantigen) Immunologi LUND (IMM)   2020-02-14 
HLA-antikroppar Remiss för transplantationsimmunologi LUND (Transplantationsimmunologi) 2020-12-15 
B- HLA-B27 Flödescytometri/Konsult MALMÖ (Kemi)   2023-04-14 
B- HLA-B27, se - HLA-typning sjukdomsassociation LUND   2021-02-15 
  123 << sida 2 av 3 >>