Vårdförbundet har varslat om strejk från 4 juni klockan 11.00, där Laboratoriemedicin påverkas: Varslet berör Klinisk immunologi i Lund

Följ senaste nytt på Vårdgivare Skåne/Laboratoriemedicin
Nyheter - Analyser och anvisningar (t.ex Råd & Stöd) - Beställningar (t.ex eLAB) - Transport - Laboratoriesvar - Kontakt och öppetttider
Till Vårdgivare Skåne/Laboratoriemedicin
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "H" gav 103 träffar, här ser du resultat 51-100
  123 << sida 2 av 3 >>
Analysnamn Beställning Ort Ackrediterad Uppdaterad
Hepatit C virus (HCV) resistensbestämning GÖTEBORG (Mikrobiologi)   2021-09-22 
Hepatit C virus (HCV) RNA Kvantifiering Digital, Serologi LUND (Mikrobiologi) 2024-06-14 
Hepatit C virus (HCV) sekvensering och typning Digital, Serologi LUND (Mikrobiologi) 2023-08-21 
Hepatit E virus RNA-påvisning och serologi GÖTEBORG (Mikrobiologi)   2022-08-09 
S- Hepcidin Digital, Special Lund LUND (Kemi)   2023-12-05 
Hepsidin, se Hepcidin LUND (Kemi)   2017-11-16 
Hermolepsin, se Karbamazepin (Kemi)   2010-12-15 
Heroin, se Opiater LUND (Kemi)   2021-06-09 
Herpes simplex virus (HSV) DNA-påvisning Serologi/Virologi LUND (Mikrobiologi) 2024-03-25 
Herpes simplex virus (HSV) Serologi (antikroppspåvisning) Digital, Serologi LUND (Mikrobiologi) 2023-08-21 
Herpes simplex-virus (HSV) typ 1, typ 2, se även Meningit/encefalit-panel LUND (Mikrobiologi)   2021-04-16 
Herpes zoster, se Varicella-zoster virus LUND (Mikrobiologi)    
Hexahydroftalsyra, se Syraanhydridmetaboliter LUND (AMM)   2013-04-18 
Hexahydroftalsyraanhydrid, se Organiska syraanhydrider LUND (AMM)   2013-04-18 
Lkc- Hexosaminidas A + B Se direktlänk. STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
tU- HIA-5 (5-HIA) (5-Hydroxyindolacetat) Special 3 LUND (Kemi) 2024-01-23 
S- HIA-5 (Hydroxiindolacetat, 5-, S) Se direktlänk. STOCKHOLM (Kemi)   2023-10-26 
Histidin, se Aminosyror Se P-Aminosyror LUND (Kemi)   2024-01-23 
Histologi - Immunofluorescens hud Patologi MALMÖ (Patologi)   2024-02-01 
Histon antikroppar Digital,Immunologi LUND (IMM)   2024-05-15 
P- HIT-Assay aggregometri HIT-diagnostik MALMÖ (Kemi)   2021-05-24 
P- HIT-PF4-H IgG screen HIT-diagnostik MALMÖ (Kemi)   2024-05-24 
HK ATP-ase antikroppar (parietalcellsantigen) Digital,Immunologi LUND (IMM)   2024-05-15 
HLA-antikroppar Remiss för transplantationsimmunologi LUND (Transplantationsimmunologi) 2020-12-15 
B- HLA-B27 Flödescytometri/Konsult MALMÖ (Kemi)   2023-04-14 
B- HLA-B27, se - HLA-typning sjukdomsassociation LUND   2021-02-15 
HLA-DR, se CD-markörer  Digital, Cellulär immunologi och cytokiner LUND (Imm)   2024-05-02 
B- HLA-typning sjukdomsassociation Transplantationsimmunologi LUND (Transplantationsimmunologi) 2020-12-15 
HLA-typning transplantation Transplantationaimmunologi LUND (Transplantationsimmunologi) 2020-12-15 
P- Homocystein NY Digital, Rutin/akut HG, HM, KD, LU, MA, TR, EN ( 2023-11-20 
HPA, trombocytantigen Se provtagning. Lund (Transplantationsimmunologi)   2020-05-25 
HPA, trombocytantikroppar LUND (Transplantationsimmunologi)   2015-10-08 
HSP-70 (heat shock protein) antikroppar Digital,Immunologi LUND (IMM)   2024-05-15 
HTLV-I/II virus Screening analys Digital, Serologi LUND (Mikrobiologi) 2024-05-06 
Hud antikroppar, IgG Digital,Immunologi LUND (IMM)   2024-05-15 
Hud: stansbiopsi för Alopeci-utredning Patologi LU, MA (Patologi)   2024-04-19 
Human epididymis protein 4, se HE4 LUND (Kemi)   2016-08-04 
Humana papillomvirus (HPV) DNA Hudtyper Serologi/Virologi LUND (Mikrobiologi)   2023-03-17 
Humana papillomvirus (HPV) DNA typbestämning Serologi/Virologi LUND (Mikrobiologi)   2022-11-30 
Humana papillomvirus (HPV) DNA-SK PCR Serologi/ Virologi LUND (Mikrobiologi)   2021-10-20 
Humant herpes virus 6 (HHV6), se Meningit/encefalit-panel LUND (Mikrobiologi)   2021-04-16 
Humant immunbristvirus (HIV) Screening analys Digital, Serologi LUND (Mikrobiologi) 2024-05-06 
Humant immunbristvirus typ 1 (HIV-1) RNA-analys Kvantitativ Digital, Serologi LUND (Mikrobiologi) 2024-04-04 
Humant immunbristvirus typ 2 (HIV-2) RNA-analys Kvantitativ Serologi/Virologi LUND (Mikrobiologi)   2024-04-10 
Huntingtons sjukdom Konsultationsremiss eller Genetik laboratorieremiss allmän LUND (Molekylär diagnostik) 2023-09-12 
HUS, se Gastroenteritpanel bakterier LUND (Mikrobiologi)   2020-02-25 
tU- HVA (4-Hydroxi-3-Metoxihomovanillinsyra) Se direktlänk. GÖTEBORG (Neurokemi)   2024-04-29 
tU- HVA (Homovanillat) Se direktlänk. STOCKHOLM (CMMS)   2018-03-28 
Hydroxi progesteron, se Hydroxiprogesteron MALMÖ (Kemi)   2011-01-11 
S-7-alfa Hydroxi-4-cholesten-3-on STOCKHOLM (Kemi)   2012-04-30 
  123 << sida 2 av 3 >>