Helicobacter pylori DNA- och klaritromycinresistens-påvisning

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Mikrobiologi 
Svarstid: Utförs 1 gång/vecka. 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr, rund botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Sterilt material 31685
Indikation

Vid misstanke om magkatarr (gastrit), sår i magsäcken (ventrikel) och tolvfingertarm (duodenum).

Antigenpåvisning i faeces och/eller DNA-påvisning på biopsimaterial från magsäck eller tolvfingertarm rekommenderas för diagnostik av Helicobacter pylori-infektion.

Serologisk analys av antikroppar mot Helicobacter pylori har utgått ur sortimentet och går inte längre att beställa. Detta då den kliniska indikationen för denna diagnostik är i det närmaste obefintlig. Påvisning av antikroppar ger ytterst lite information om vare sig aktualitet av infektionen eller om eventuell behandlingsindikation. Då ett flertal alternativa analyser för att påvisa aktuell infektion finns att tillgå finns ingen anledning att utföra den serologiska analysen.

Provtagning

Biopsier tas i sterilt plaströr med ett par droppar steril koksalt.

Metoden fungerar utmärkt på de biopsier man utfört CLO-test (Campylobacter like organism-test, rapid ureas test) på, varför de rören kan skickas in till laboratoriet för analys.

Ange relevanta kliniska data (ex information avseende antibiotika- och protonpumps hämmarbehandling, malign förändring, blödningar i mag-tarmkanalen, osv.) i remissens anamnesruta.

Provhantering, förvaring och transport

Provet förvaras och transporteras kylt till laboratoriet.

Övrig information

Vid önskemål om resistensbestämning mot andra medel än klaritromycin krävs odling vilket utförs vid Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska Sjukhuset, Göteborg. Särskilt transportmedium krävs. För information om provtagning och transport, se
Analyslista, allmänna anvisningar och labremisser Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2024-06-14/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se