B- 

HLA-typning sjukdomsassociation

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Transplantationsimmunologi 
Svarstid: 10 arbetsdagar 
Provtagningsmaterial
EDTA-rör 5 mL el 7 mL (lila kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 4 mL K2 EDTA 217
7 mL 6 mL K2 EDTA 5742
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand
alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

1 5 alternativt 7 mL med EDTA (lila kork).

Minsta volym per patient är 2 mL blod.

Analysen utförs ej om remissen saknar namnunderskrift, signatur eller RSID.

För samtliga prover beställda på remiss Transplantationsimmunologi gäller:
Max antal rör per patient eller donator är 2 per rörtyp.

Provhantering, förvaring och transport

Provet förvaras i kyl i väntan på transport men bör nå laboratoriet inom 24 timmar.

Prov kan också skickas i provhylsa och vadderat kuvert som bör nå laboratoriet inom 24 timmar.

Prover kan dygnet runt lämnas till Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Akutgatan 8, 22185 Lund.

För mer information klicka på "Läs mer " nedan.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2020-12-15/AC
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Transplantationsimmunologi
Adress
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin,
Transplantationsimmunologi
Akutgatan 8
221 85 LUND
Kontakt
Telefon 046-17 32 25 
Fax 046-17 32 26 
E-post labmedicin@skane.se