HLA-antikroppar, panelreaktiva

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Remiss för transplantationsimmunologi 
Svarsfrekvens:  
Provtagningsmaterial
Serumrör 5/5 (röd kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL (glas) 5 mL Ingen 19111
Fyll till markering, vänds 10 gånger.
Provtagning

Tag 2 st. 5 mL rör utan tillsats (röd kork).

Provhantering, förvaring och transport

Immunocytohematologisk undersökning. Utföres vid Transplantationslaboratoriet.

Vidare information att tänka på före provtagningen och vid provtagningen: Se Blodcentralen Skånes BlodInfo-pärm på Internet genom att klicka på "Läs mer" nedan.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2017-10-26/PH
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Transplantationsimmunologi
Adress
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin,
Transplantationsimmunologi
Akutgatan 8
221 85 LUND
Kontakt
Telefon 046-17 32 25 
Fax 046-17 32 26 
E-post labmedicin@skane.se