HLA-antikroppar

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Remiss för transplantationsimmunologi 
Svarstid: 10 arbetsdagar. Kan beställas akut dagtid vardagar och svaras då ut inom 1 - 2 dagar. För telefonsvar kontakta laboratoriet. 
Provtagningsmaterial
Serumrör 5/5 (röd kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 5 mL Ingen 30217
Fyll till markering, vänds 10 gånger.
Provtagning

Tag 2 st. 3 eller 6 mL rör utan tillsats (röd kork).
Minsta provvolym är 5 mL.

Analysen utförs ej om remissen saknar namnunderskrift/signatur/RSID.

För samtliga prover beställda på remiss Transplantationsimmunologi gäller:
Max antal rör per patient/donator är 2 per rörtyp.

Provhantering, förvaring och transport

Provet skickas i provhylsa och vadderat kuvert och ska vara laboratoriet tillhanda inom 24 timmar.


Svarstiden är 10 arbetsdagar.

Analysen kan beställas akut dagtid vardagar och svaras då ut inom 1-2 dagar. För telefonsvar kontakta laboratoriet.

Vidare information att tänka på före provtagningen och vid provtagningen finns under "Läs mer" nedan.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2020-12-15/AC
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Transplantationsimmunologi
Adress
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin,
Transplantationsimmunologi
Akutgatan 8
221 85 LUND
Kontakt
Telefon 046-17 32 25 
Fax 046-17 32 26 
E-post labmedicin@skane.se