Humana papillomvirus (HPV) DNA typbestämning

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Serologi/Virologi 
Svarsfrekvens:
Analyssvar skickas ut 1 gång/vecka 
Provtagningsmaterial
Vätskebaserad lösning HPV ThinPrep

ThinPrep Art. Nr
Burk 19091
Borste 19135
Sterilt plaströr, rund botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Sterilt material 216
Indikation

OBS! På grund av covid-19-pandemin kommer denna analys tillsvidare inte att utföras. Prover sparas i väntan på analys. Förändringen gäller from 2020-03-30.
- Diagnostik av anogenitala förändringar/lesioner som kan vara orsakade av HPV-infektion
- Komplement till gynekologisk hälsokontroll, framför allt vid celldysplasi eller misstanke om sådan
- Som komplement till cytologi vid uppföljning efter behandling av cervixdysplasi
- Differentiering av lesioner orsakade av låg- eller hög-risk HPV-infektioner
- Hudförändringar som misstänks vara orsakade av HPV-infektion

Provtagning

Cervix- borstprov, slemhinneskrap, biopsi
Skickas i rör med 2 mL vätskebaserad lösning (Thinprep, som även används för cervixcytologi) eller 2 mL steril koksaltlösning i sterilt plaströr. Ange vilken lösning som används.

Provhantering, förvaring och transport

Provet förvaras kylt.

Referensintervall

Association med allvarlig cellatypi eller cancer HPV genotyp
Högrisk: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 och 82
Potentiell högrisk: 26, 53, 66, 67, 69 och 85
Lågrisk: 6, 11, 30, 40, 42, 43, 54, 61, 62, 70, 74, 81, 83, 86, 87, 89, 90, 91 och 114

Övrig information

För ackrediteringens omfattning, se "Läs mer".

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2020-03-27/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se