Hepatit C virus (HCV) RNA Kvantifiering

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Serologi 
Svarstid: Utförs 4-5 ggr/vecka. 
Provtagningsmaterial
PPT-rör (pärlemofärgad kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
7 mL 6 mL EDTA + gel 16428
EDTA-rör 7/6 (lila kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
7 mL 6 mL K2 EDTA 5742
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Indikation

Påvisa eller negera viremi hos patient med positiv anti-HCV screeningtest.
Misstänkt hepatit C hos patient där antikroppar mot hepatit C kan saknas, ex tidigt i infektionsförloppet, hos dialyspatienter och immunsupprimerade patienter.
Kvantifiering av HCV RNA vid behandling av hepatit C.

Se även:
Hepatit C virus (anti-HCV) screeningtest
Hepatit C virus (HCV) sekvensering och typning

Provtagning

EDTA-plasma i PPT-rör (pärlemofärgad propp) eller EDTA-rör (lila kork).
Vid monitorering av HCV RNA-nivå under antiviral behandling rekommenderas att samma typ av provmaterial tas vid varje provtagning. För analysen behövs minst 650 µL plasma eller serum, motsvarande minst 1,5 mL blod. För att medge eventuell omtest rekommenderas 4-5 mL blod.

Vid beställning av Hepatit C virus (HCV) RNA kvantifiering, ange på remissen om antiviral behandling pågår, vilken behandlingsvecka, om behandlingen nyligen har initierats eller avslutats.

Provhantering, förvaring och transport

EDTA-rör förvaras i kyla i väntan på transport. Ska nå laboratoriet inom 24 h, annars centrifugeras röret och plasma avskiljs.
Separerad plasma kan förvaras i 4° C upp till 3 dygn. För längre förvaring skall plasma frysas i -20° C eller kallare.
PPT-rör centrifugeras om röret inte når laboratoriet inom 24 timmar. Kan förvaras i 4° C upp till 3 dygn. Centrifugerat PPT-rör kan frysas.

Läs även Generella anvisningar för blodprover

Referensintervall

15 – 100 000 000 IU/mL

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-08-21/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se