Humant immunbristvirus typ 2 (HIV-2) RNA-analys Kvantitativ

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Serologi/Virologi 
Svarsfrekvens:


Utförs 1 gång/vecka. Svar inom 7 dagar efter provets ankomst till lab. 
Provtagningsmaterial
EDTA-rör 7/6 (lila kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
7 mL 6 mL K2 EDTA 5742
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Indikation

Följa virusnivån i plasma vid etablerad HIV-2-infektion och för att följa effekten på virusnivån vid behandling.

Provtagning

EDTA-plasma (lila kork) 7 mL. Minst 2 rör à 4-5 mL blod, för att kunna utföra eventuell omtest och kompletterande analyser. Håll samman rören med gummisnodd under förvaring och transport.

Provhantering, förvaring och transport

EDTA-rör förvaras i kyla i väntan på transport. Ska nå laboratoriet inom 24 h, annars bör röret centrifugeras och plasma avskiljas.
Separerad plasma kan förvaras i 4° C upp till 3 dygn. För längre förvaring skall plasma frysas i -20° C eller kallare.

Referensintervall

nedre detektionsgräns är 75 kopior/mL

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2021-04-19/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se