Hepatit C virus (HCV) sekvensering och typning

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Serologi 
Svarstid: Utförs 1 gång/vecka. 
Provtagningsmaterial
PPT-rör (pärlemofärgad kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
7 mL 6 mL EDTA + gel 16428
EDTA-rör 7/6 (lila kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
7 mL 6 mL K2 EDTA 5742
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Indikation

Bestämning av HCV-genotyp inför start av behandling.

Observera att typnings-PCR inte bör användas för att negera pågående viremi, d.v.s pågående hepatit C. Denna metod är mindre känslig än HCV RNA kvantifiering som är standardmetoden för påvisande och kvantifiering av HCV RNA i plasma, se Hepatit C virus (HCV) RNA Kvantifiering.

Se även:
Hepatit C virus (anti-HCV) screeningtest

Provtagning

EDTA-plasma, PPT-rör rekommenderas.

För analysen behövs minst 5-7 mL helblod.

Heparinrör får EJ användas!

Provhantering, förvaring och transport

EDTA-rör förvaras i kyla i väntan på transport. Ska nå laboratoriet inom 24 h, annars centrifugeras röret och plasma avskiljs.
Separerad plasma kan förvaras i 4° C upp till 3 dygn. För längre förvaring skall plasma frysas i -20° C eller kallare.
PPT-rör centrifugeras om röret inte når laboratoriet inom 24 timmar. Kan förvaras i 4° C upp till 3 dygn. Centrifugerat PPT-rör kan frysas.

Läs även Generella anvisningar för blodprover

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-08-21/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se