Herpes simplex virus (HSV) DNA-påvisning

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Serologi/Virologi 
Svarstid:Analyseras måndag-fredag med svar samma dag för prov som ankommit till laboratoriet före kl. 09.00 samt för likvorprov som ankommit innan kl. 13.00. 
Provtagningsmaterial
SST gelrör (guldgul kork) 7 mL

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
7 mL 5 mL Koagulationsaktivator och gel 6597
Vacuumrör för urin brun kork, överföringsstrå och uppsamlingsbägare

Materiel Volym Användning Art. nr
Vacuumrör brun kork, ingen tillsats 5/4 mL Urin till laboratoriet 26790
Överföringsstrå Överföring Överföring av urin till vacuumrör 27467
Uppsamlingsbägare, valfritt tillbehör 100 mL Uppsamling av urin och överföring till vacuumrör 26792
Sterilt plaströr, rund botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Sterilt material 216
AMBU Broncho Sampler

Namn Volym
Rör med tillhörande hatt för provtagning 30 mL
VCM olika varianter av provtagningsset för viruspåvisning

VCM Provset Användning Flockad pinne Art. Nr
Röd kork
2 mL
Hud, slemhinna
och svalg
Standard tip 25 481
Röd kork
2 mL
Nasofarynx och
svalg
Duo swab -
1 standard tip+
1 mini tip
27 556
Röd kork
2 mL
Pediatrisk Ultra fine tip 25 483
Efter provtagning sätts pinnen ner i röret och bryts av vid skåran.
Pinnen ska vara kvar i röret.
EDTA-rör 7/6 (lila kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
7 mL 6 mL K2 EDTA 5742
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Indikation

Misstanke om infektion orsakad av herpes simplex virus typ 1 (HSV-1) eller typ 2 (HSV-2), såsom blåsbildning på hud eller slemhinnor, genitala sår, keratit, konjunktivit, pneumonit, samt i allvarlig systemsjukdom hos nyfödd eller immunsupprimerad.

Om det finns misstanke om meningit/encefalit v g se Meningit/encefalit-panel.

Provtagning

Sekret eller material från hud, slemhinnor, konjunktiva eller blåsor tas med VCM provtagningsset. Efter provtagning sätts pinnen ner i röret och bryts av vid skåran. Pinnen ska vara kvar i röret.

Skrap från kornea

BAL tas i sterilt plaströr alternativt i AMBU Broncho Sampler. Minsta provvolym är 0,3 mL, helst mer än 0,4 mL.

Urin tas i vacuumrör med brun kork. Minsta provvolym är 0,3 mL, helst mer än 0,4 mL. Patientinstruktion Urinprov

EDTA-plasma tas i EDTA-rör (lila kork).

Serum tas i SST-rör (gul kork).
OBS! Plasma och serum tas endast vid misstanke på neonatal HSV-infektion, infektion hos immunsupprimerad patient eller inneliggande patient.

Glaskroppsvätska tas i sterilt plaströr. Minsta provvolym är 0,3 mL, helst mer än 0,4 mL.

Provhantering, förvaring och transport

Prov kan förvaras i rumstemperatur upp till 1 dygn, därefter i kyla.
Transport kan ske antingen i kyl eller rumstemperatur.

Prover tagna med VCM provtagningsset för viruspåvisning är hållbara i kyla i tre dygn.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2024-02-12/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se