Hepatit B virus (HBV) alla markörer och Hepatit D virus (HDV)

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Serologi 
Svarstid:

Flertalet analyser utförs varje vardag. Akuta analyser kan utföras vardagar kl 8 – 17 samt förmiddag varje lördag, sön- och helgdag. För mer info se Läs mer. 
Provtagningsmaterial
SST gelrör (guldgul kork) 7 mL

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
7 mL 5 mL Koagulationsaktivator och gel 6597
EDTA-rör 7/6 (lila kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
7 mL 6 mL K2 EDTA 5742
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Indikation

Hepatit B-virus (HBV) sprids med blod och blodprodukter, via sexuell överföring samt som perinatal smitta från mor till barn.
I Sverige uppträder HBV-infektioner framförallt bland invandrare från endemiska områden, då oftast som en kronisk HBV-infektion.
Fall av akut hepatit B är förhållandevis ovanligt i Sverige, där den vanligaste smittvägen är sexuell.

Hepatit D-virus är ett inkomplett RNA-virus som kräver samtidig förekomst av hepatit B för att kunna föröka sig. Hepatit D ger en mer allvarlig infektion än enbart infektion med hepatit B. Hepatit D är ovanligt i Sverige och det är viktigt att identifiera varje enskilt fall.

Provtagning

För analyserna HBsAg, Anti-HBs, Anti-HBc, HBeAg, Anti-HBe, Anti-HBc IgM och anti-HDV rekommenderas serumprov taget i SST-rör 7 mL, välfyllt rör.

Om provvolymen understiger 4 mL finns risk att omtestning eller kompletterande analyser ej kan utföras.
Flera olika hepatit- och blodsmitteanalyser kan begäras på samma prov.

Vid kapillärprovtagning behövs 3-4 rör. Särskilda etiketter ska användas vid kapillär provtagning.

För de analyser som inte finns på remiss Serologi, ta etikett S7 Övriga analyser, sätt ett kryss och skriv på raden önskad analys.

OBS! För Hepatit B DNA kvantifiering respektive typning rekommenderas EDTA-plasma och separat remiss.
För analysen behövs minst 650 µL plasma eller serum, motsvarande minst 1,5 mL blod. För att medge eventuell omtest rekommenderas 4-5 mL blod.

Provhantering, förvaring och transport

Prov taget i SST-rör kan centrifugeras tidigast efter 1/2 timme. Förvaring och transport kan ske vid rumstemperatur eller i kylskåpstemperatur. Rören får inte frysas.

För Hepatit B DNA kvantifiering respektive typning:
EDTA-rör förvaras i kyla i väntan på transport. Ska nå laboratoriet inom 24 h, annars centrifugeras röret och plasma avskiljs. Mer info se Läs mer.

Övrig information

Samtliga analyser utom kvantitativ HBsAg, anti-HDV och hepatit B genotypning är ackrediterade.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-08-21/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se