Hepatit B virus (HBV) alla markörer och Hepatit D virus (HDV)

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Digital, Serologi 
Svarstid:

Flertalet analyser utförs varje vardag. Akuta analyser kan utföras vardagar kl 8 – 17 samt förmiddag varje lördag, sön- och helgdag. För mer info se Läs mer. 
Provtagningsmaterial
SST gelrör (guldgul kork) 7 mL

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
7 mL 5 mL Koagulationsaktivator och gel 6597
EDTA-rör 7/6 (lila kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
7 mL 6 mL K2 EDTA 5742
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Indikation

Utredning för akut Hepatit B-infektion, Hepatit B-bärarskap, kronisk Hepatit B-infektion, genomgången Hepatit B-infektion, immunitet mot Hepatit B-virus, koinfektion med Hepatit D-virus, superinfektion med Hepatit D-virus, Hepatit B viremi och Hepatit B-virus genotypning.

Provtagning

För analyserna HBsAg, Anti-HBs, Anti-HBc, Anti-HBc IgM, HBeAg, Anti-HBe och anti-HDV rekommenderas SST-rör 7 mL, välfyllt rör.
Om provvolymen understiger 4 mL finns risk att omtestning eller kompletterande analyser ej kan utföras.
Flera olika hepatit- och blodsmitteanalyser kan begäras på samma prov.

För Hepatit B DNA kvantifiering respektive typning rekommenderas EDTA-rör lila kork 7 mL.
För analysen behövs minst 650 µL plasma eller serum, motsvarande minst 1,5 mL blod. För att medge eventuell omtest rekommenderas 4-5 mL blod.

För analysen kvantitativ HBsAg rekommenderas ett SST-rör 7 mL eller EDTA-rör lila kork 7 mL.

För de analyser som inte finns på remiss Serologi, ta etikett S7 Övriga analyser, sätt ett kryss och skriv på raden önskad analys.

Vid kapillärprovtagning behövs 3-4 rör. Särskilda etiketter ska användas vid kapillär provtagning.

Provhantering, förvaring och transport

Prov taget i SST-rör kan centrifugeras tidigast efter 30 min. Förvaring och transport kan ske vid rumstemperatur eller i kylskåpstemperatur. Rören får inte frysas.

För Hepatit B DNA kvantifiering respektive typning:
EDTA-rör förvaras i kyla i väntan på transport. Ska nå laboratoriet inom 24 h, annars centrifugeras röret och plasma avskiljs.
Separerad plasma kan förvaras i 4° C upp till 3 dygn. För längre förvaring skall plasma frysas i -20° C eller kallare.
PPT-rör centrifugeras om röret inte når laboratoriet inom 24 timmar. Kan förvaras i 4° C upp till 3 dygn. Centrifugerat PPT-rör kan frysas.

Referensintervall

HBsAg:
< 0.9 S/CO: icke-reaktiv
> 0.9 - <1.0 S/CO: gränsvärde
> 1.0 S/CO: reaktiv
HBeAg:
< 0.9 S/CO: icke-reaktiv
> 0.9 - <1.0 S/CO: gränsvärde
> 1.0 S/CO: reaktiv
Anti-HBe:
< 0.8 S/CO: icke-reaktiv
> 0.8 - <1.2 S/CO: gränsvärde
> 1.2 S/CO: reaktiv
Anti-HBc total:
> 1.20 och <4.80 S/CO:icke-reaktiv
> 1.00 och < 1.20 S/CO: gränsvärde.
< 1.0 S/CO: reaktiv
Anti-HBc IgM:
< 0.9 S/CO: icke-reaktiv
> 0.9 - <1.0 S/CO: gränsvärde
> 1.0 S/CO: reaktiv
Anti-HBs:
< 8mIU/mL : negativt
≥ 8 och <12 mIU/mL : gränsvärde
>12 mIU/mL : positivt
Anti-HDV:
< 1,0 AU/mL: negativt
> 1,0 AU/mL: positivt
Kvantitativ HbsAg med mätområde 0.050-125 000 IU/mL
Kvantitativ HBV DNA med mätömråde 20- 170 000 000 IU/mL

Övrig information

Samtliga analyser utom kvantitativ HBsAg, anti-HDV och hepatit B genotypning är ackrediterade.

Infektion med hepatit D och/eller hepatit B är anmälningspliktigt enligt smittskyddslagen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2024-03-26/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se