Herpes simplex virus (HSV) Serologi (antikroppspåvisning)

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Serologi 
Svarstid:
Analysen utförs vardagar.
HSV-1/2 IgG: Förväntad svarstid 1-2 dygn från provets ankomst till laboratoriet.
HSV-2 IgG: Förväntad svarstid 7 dygn från provets ankomst till laboratoriet. 
Provtagningsmaterial
SST gelrör (guldgul kork) 7 mL

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
7 mL 5 mL Koagulationsaktivator och gel 6597
Indikation

• Bedömning av bärarskap (HSV IgG-status) inför t.ex. transplantation
• För att särskilja primär från recidiverande infektion
• Som komplement till DNA-påvisning
• På modern vid misstänkt kongenital/neonatal infektion

Provtagning

SST-gelrör (blodvolym 7 mL) ska användas. Plasma kan också användas.
Samma prov kan användas till flera olika serologiska tester.
Kontrollera att remissen är korrekt ifylld och provet märkt enligt våra anvisningar. Prover som inte är tagna enligt våra anvisningar kan komma att avvisas.

Vid kapillärprovtagning kontaktas laboratoriet för rätt antal rör. Särskilda etiketter ska användas vid kapillär provtagning.

Provhantering, förvaring och transport

Prov skall förvaras minst 30 minuter i rumstemperatur innan kylskåpsförvaring.
Prov skall vara laboratoriet tillhanda inom 1 dygn från provtagningstillfället.
Längsta hållbarhet är 2 dagar i rumstemperatur och 3 dagar kylförvaring.
Proven sparas i biobank.
Prov som avviker från denna hantering kan komma att avvisas.

Referensintervall

HSV-1/2 IgG:
Negativ: <16 RU (relative units)/mL
Gränsvärde: ≥16 - <22 RU/mL
Positiv: ≥22 RU/mL

HSV-2 specifik IgG:
Negativ: index < 0.9
Gränsvärde: index 0.9 - 1.10
Positiv: index > 1.10

Övrig information

Ingående analyser:
• Herpes simplex-virus (HSV)-1/2 immunoglobulin G (IgG) (typgemensam)
• HSV-2 specifik IgG (typspecifik)
Endast HSV-1/2 IgG är ackrediterad.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-08-21/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se