Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin Läs mer om Kund hos Labmedicin

Ett komplement till Laboratoriemedicins anvisningar Råd och stöd

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "B" gav 73 träffar, här ser du resultat 51-73
  12 << sida 2 av 2 >>
Analysnamn Beställning Ort Ackrediterad Uppdaterad
Blododling Mikrobiologi LUND (Mikrobiologi) 2022-06-14 
Blodsmittescreening Serologi LUND (Mikrobiologi) 2023-08-21 
B- Bly (Pb) Biologiska prov-standardsortiment (BST3.2) alt webbremiss LUND (AMM) 2021-11-08 
BNP, se NT-proBNP (Kemi)   2014-03-28 
Bordetella pertussis och Bordetella parapertussis DNA-påvisning Mikrobiologi LUND (Mikrobiologi) 2021-07-12 
Bordetella pertussis Serologi (antikroppspåvisning) Serologi LUND (Mikrobiologi)   2023-08-21 
Bornholmssjuka, se Enterovirus LUND (Mikrobiologi)    
Borrelia DNA-påvisning Mikrobiologi LUND (Mikrobiologi) 2023-06-30 
Borrelia Serologi (antikroppspåvisning) Serologi LUND (Mikrobiologi) 2023-08-21 
BP180 antikroppar, se Hud antikroppar IgG Immunologi LUND (IMM)   2012-09-10 
S- BPI (Wieslab AB)   2016-05-04 
- Brintellix, se Vortioxetin LUND (Kemi)   2016-11-29 
Bronkoskopi - Bronkoalveolärt lavage (BAL) och sterilt borstprov Mikrobiologi LUND (Mikrobiologi) 2019-01-28 
Bronksköljvätska (BAL), se Bronkoalveolärt lavage, Nedre luftvägar, Virus, Mykobakterier LUND (Mikrobiologi)    
Bröstmjölk Kvalitetskontroll
Multiresistenta bakterier/Hygien
LUND (Mikrobiologi)   2023-03-01 
Bukfett - Amyloid typning UPPSALA   2023-09-13 
U- Buprenorfin (screen) Special 2 LUND (Kemi) 2022-10-10 
S- Buprenorfin (Suboxone, Subutex, Temgesic, Norspan) Se diektlänk. GÖTEBORG (Kemi)   2021-05-04 
U- Buprenorfin (verifiering) Special 2 LUND (Kemi) 2022-09-08 
Bupropion, se OH-Bupropion LUND (Kemi)   2020-12-01 
B-Vitamin, se Pyridoxal-5-fosfat (B6) GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
B-Vitamin, se Transketolas (B1) GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
Bältros, se Varicella-zoster virus LUND (Mikrobiologi)    
  12 << sida 2 av 2 >>