Borrelia Serologi (antikroppspåvisning)

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Serologi 
Svarstid:


Analyseras vardagar. Svar ankomstdagen eller nästföljande vardag. 
Provtagningsmaterial
SST gelrör (guldgul kork) 7 mL

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
7 mL 5 mL Koagulationsaktivator och gel 6597
Indikation

Misstanke om borreliainfektion med manifestationer såsom lymfocytom, kardit, akrodermatit, artrit.

Misstanke om neuroborrelios: samtidigt tagna likvor- och blodprov krävs för serologisk diagnostik.

Borreliaserologi bör inte utföras
- Vid enbart erytema migrans då cirka hälften av patienter inte utvecklar antikroppar samtidigt som positiv serologi är vanligt hos friska. Serologi har alltså dåligt positivt och negativt prediktivt värde. Vid svåra differentialdiagnostiska problem kan borrelia-PCR på hudstans vara av värde, se Borrelia DNA-påvisning.
- Vid allmänna symtom som trötthet.
- Vid fästingbett utan symtom förenliga med borrelios.
- Som behandlingskontroll.

Provtagning

SST gelrör (guldgul kork) 7 mL (blodvolym 5 mL) ska användas. Minsta provvolym är 0,5 mL serum (cirka 1 mL helblod) men det rekommenderas att röret fylls väl så att flera analyser kan utföras på samma prov.

Vid kapillärprovtagning kontaktas laboratoriet för rätt antal rör. Särskilda etiketter ska användas vid kapillär provtagning.

Till neuroborreliosanalysen tas både likvor och blodprov samtidigt. Minst 0,5 mL likvor, helst 1-2 mL tas i sterilt rör utan tillsats. Se även dokumentet Likvorprov – praktisk handledning gemensam för Labmedicin.

Ange insjukningsdatum/sjukdomsduration och viktigaste symtom på remissen.

Kontrollera att remissen är korrekt ifylld och provet märkt enligt våra anvisningar.

Provhantering, förvaring och transport

Prov i SST-rör ska förvaras minst 30 minuter i rumstemperatur innan kylskåpsförvaring.
Förvaring och transport kan ske vid rumstemperatur eller i kylskåpstemperatur. Rören får inte frysas och måste skyddas från frost under transport. Prov skall vara laboratoriet tillhanda inom 2 dygn från provtagningstillfället.

Likvor förvaras och transporteras vid rumstemperatur eller i kyla. Skicka alltid likvorn och serumet tillsammans till Klinisk mikrobiologi. Likvorrör och blodrör hålls samman med ett gummiband och skickas in på en remiss. Skriv på remissen att båda rören medföljer. Proven ska vara laboratoriet tillhanda inom 2 dygn från provtagningstillfället.

Proven sparas i biobank. Tänk på att fråga om samtycke.

Övrig information

Verifieringstest med Western blot är inte ackrediterad.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-08-21/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se