Blodgruppering m m

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Blodgruppering mm (Best nr 162 03) 
Svarstid: Akut: inom 1 timme. (Blodgrupperingssvar utan ak-screen kan i urakuta situationer ges inom 10-15 min) 
Provtagningsmaterial
EDTA-rör (lila kork)

Patient Rörvolym Antal Blodvolym Tillsats Art. Nr
Vuxna och Barn 1-18 år 7 ml 1 minst 3 cm K2 EDTA 5742
Barn <1år 2 mL eller microtainerrör 1 minst 1 cm eller 500 µl K2 EDTA 13198 eller 6696
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

EDTA-rör
EDTA microtainerrör, artikelnummer 6696, fylls med 500 µL.

Använd blå/svart bläckpenna och/eller förtryckt etikett. Förse rör och remiss med följande information före provtagning:

Patientens namn. Skriv: efternamn, förnamn alt. initialer. Om flera förnamn, stryk under tilltalsnamnet.

Fullständigt personnummer. Skriv: 12 siffror eller födelsedatum och unikt DA-nr. s.k. PAS-nr.

Nyfödd Skriv: fullständigt personnummer, moderns efternamn, barnets kön.
Oidentifierad person Skriv: de uppgifter som finns på identitetsbandet: unikt löpnummer, kön och ort.

Fyll i följande uppgifter på remissen:
► Avdelning/sjukhus (Kund-kod).
► Provtagningsdatum.

Önskad undersökning och patientens diagnos.

Om AKUT undersökning önskas skriv detta på remissen.

Har patienten fått blod vid tidigare tillfällen? Ange när och hur många enheter som gavs.

Är patienten gravid? Ange beräknad förlossning och eventuellt tidigare graviditeter.

Har patienten fått Rh-profylax? Ange när.

Skriv på röret: Blodgruppering (”Blgr”).

Kontrollera vid provtagning att:

► Uppgifterna på rör och remiss är korrekta och överensstämmande.
► Provtagning sker från rätt patient.
► Intyga med namnunderskrift på remissen att provtagning ägt rum enligt givna föreskrifter. Glömd underskrift får aldrig kompletteras i efterhand.

Om etiketten lossnar från provtagningsröret sedan provet tagits, måste provet kasseras.

Provhantering, förvaring och transport

Provet bör vid analystillfället inte vara äldre än tre dagar(provtagningsdatum räknas som dag 1). Provet kan förvaras i rumstemperatur/kyl.

Övrig information

Blodgrupperingar utförda i Region Skåne efter 2000-01-01 gäller tillsvidare om patienten inte byter namn, stamcellstransplanteras eller om det i övrigt finns särskilda skäl att utföra en ny blodgruppering.
För spädbarn är blodgrupperingar giltiga till den dag de blir 6 månader.

För mer information om analysen klicka på "Läs mer" nedan.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2022-12-02/cat
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Blodgruppsimmunologi
Adress
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin,
Blodgruppsimmunologi
Skåne
Kontakt
Telefon Lund: 046-17 32 20 
Fax Lund: 046-17 32 26 
E-post labmedicin@skane.se