aB-, vB-, kB- 

Blodgas

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Rutin/Akut 1+2 
Svarstid: Akut och Dagligen 
Provtagningsmaterial
Blodgassprutor

Information om sprutorna finns under Provtagning
Provtagning

Blodgas tas arteriellt eller venöst i spruta innehållande frystorkat, balanserat heparin.
Blodgassprutan finns med eller utan kanyl, Pico 50 (för aspiration), Pico 70 (självfyllande) eller Safe Pico (med säkerhetskork för kömodul och metallkula för blandning).
All luft måste avlägsnas innan sprutan blandas.

Kapillära blodgaser tas i hepariniserade kapillärer, Clinitubes.
Clinitubes finns i glas och plast, olika volymer från 35-125 µL (för blodgasanalys krävs 100 eller 125 µL).
Vid användning av kapillärt blod för blodgasanalys är det viktigt att vävnaden där provet tas är väl genomblödd för att ge representativt "arterialiserat" blod med tillräcklig pO2-nivå och att rikligt blodflöde erhålls för att undvika risk för ökat pO2 genom långvarig kontakt av blodet med luft.

Minsta rekommenderade provtagningsmängd:
PICO50 sprutor - 0,5 mL
PÌCO70 sprutor - 0,3 mL
safePICO sprutor - 1,0 mL
För mer information se bipacksedel.

Blodgaskapillär ska vara helt fylld.

Provhantering, förvaring och transport

Provet transporteras omgående till laboratoriet för analys inom 30 minuter. Plastkapillärer måste analyseras inom 10 minuter.
Blodgasspruta får Ej skickas i rörpost då det påverkar resultatet.


Prov med högt antal leukocyter och trombocyter bör analyseras inom 10 minuter pga ökad cellmetabolism. Likaså om ett högt pO2 förväntas bör analys ske inom 10 minuter pga att plastsprutans genomsläpplighet av gaser ökar med ökat tryck.

Referensintervall

aB-pH: 7,35 - 7,45
aB-PCO2: 4,6 - 6,0 kPa
aB-PO2: < 50 år: 10,0 - 13,0 kPa
> 50 år: 8,0 - 13,0 kPa
aB-Oxygenmättnad (sO2) 95-98%
Ecv-Basöverskott: -3,0 - +3,0 mmol/L
aB-Laktat: 0,5 – 1,6 mmol/L
P-Laktat: 0,5 – 2,2 mmol/L
P-Laktat, barn < 2 år: 1,0 – 3,3 mmol/L

P-Standardbikarbonat 22-27 mmol/L
aB-Oxygenkoncentration, kvinnor 7,1-8,9 mmol/L
aB-Oxygenkoncentration, män 8,4-9,9 mmol/L
B-p50 3,2-3,8 kPa

Referensintervall för venösa pO2 och venös syrgasmättnad saknas.
Referensintervall för kapillära blodgaser saknas.

Nivåer i centralvenöst blod är för pH cirka 0,04 lägre, för pCO2 cirka 1 kPa högre, för pO2 cirka 8 kPa lägre och för BE cirka 1 mmol/L högre.
Nivåer i centralvenöst blod är för sO2 cirka 25% lägre.

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Laktat ingår som en parameter i en Blodgasbeställning.
Metodbeskrivning Laktat

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-10-12/Ljn
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
SKÅNE
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se