Borrelia DNA-påvisning

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Mikrobiologi 
Svarsfrekvens:


Utförs vardagar.
Svar tidigast 1 dygn efter provets ankomst till laboratoriet.
Ca 95% av proverna slutsvaras inom 6 dagar från ankomst till laboratoriet. 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr, konisk botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL V-b Polystyren För likvor till Klinisk mikrobiologi 7302
Sterilt plaströr, rund botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Sterilt material 216
Indikation

Patientfall där man har anledning att misstänka en borreliainfektion vid oklart hudutslag, artrit (monoartrit i knä) och tidig meningit/neurologiska symtom (barn med 0-4 veckors neurologiska symtom).

Provtagning

Likvorprov (0,5-1 mL) i sterilt plaströr med konisk botten. Likvorprov - praktisk handledning

Material från hud, från erytema migrans (2-4 mm hudbiopsi tas från utslagets yttre rand), lymfocytom och acrodermatit, läggs i sterilt plaströr.

Ledvätska (1-2 mL) i sterilt plaströr.

Provhantering, förvaring och transport

Prov förvaras kylt i avvaktan på transport.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2022-07-08/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se