Bronkoskopi - Bronkeoalveolärt lavage (BAL) och sterilt borstprov

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Mikrobiologi 
Svarsfrekvens:
Utförs dagligen. Svar från odling ges tidigast efter 2 dygn.
Legionella-, svamp-och mykobakterieodling har längre analystider. Vid positivt utfall lämnas telefonbesked. 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Urin och sterilt material 216
PYG buljongrör

Rörvolym Tillsats Användning Art. Nr
2 mL 1,5 mL PYG-buljong Skyddad borste Lab
Indikation

Lungsjukdom av oklar genes.

Provtagning

Bronkoalveolärt lavage (BAL)
Sköljvätska fördelas enligt nedan beroende på önskad undersökning:

Odling : 5 mL i sterilt rör.

DNA-påvisning för ”Atypisk pneumoni”: 4 mL i sterilt rör.
Pneumocystis jiroveci kan utföras på samma material om det anges som önskad undersökning.

Mykobakterier: 5-10 mL i sterilt rör.

Svampodling: 5 mL i sterilt rör.

Aspergillusantigen: 1 mL i sterilt rör.

Viruspåvisning: 5-10 mL i sterilt rör.


Sterilt borstprov (skyddad borste).
Borsten klipps ner i ett rör med PYG-buljong

Provhantering, förvaring och transport

Provet förvaras kylt.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2012-02-17/acbbms
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk mikrobiologi, Labmedicin Skåne
Adress
Klinisk mikrobiologi,
Labmedicin Skåne
LUND/MALMÖ Mikrobiologi
Kontakt
Telefon Lund 046-17 32 50
Malmö 040-33 13 50 
Fax  
E-post mikrobiologi@skane.se