Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin Läs mer om Kund hos Labmedicin

Ett komplement till Laboratoriemedicins anvisningar Råd och stöd

Vi inför digital beställning (eLAB RS). Vad som kan beställas digitalt finns listat vid respektive analys som kan beställas digitalt.
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "B" gav 72 träffar, här ser du resultat 1-50
  12 << sida 1 av 2 >>
Analysnamn Beställning Ort Ackrediterad Uppdaterad
B 1, se Transketolas GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
B6, se Pyridoxal-5-fosfat GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
Bactrim, se Trimetoprim LUND (Kemi)   2018-02-01 
Badsårsfeber, se Sårsekret Odling LUND (Mikrobiologi)    
Bakterie-DNA 16S rDNA Mikrobiologi LUND (Mikrobiologi) 2022-12-05 
BAL, CD4/CD8 kvot Immunologi/BAL LUND (Imm)   2019-08-26 
U- Barbiturater Se direktlänk STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Basofil allergenstimulering (CD-sens) Cellulär immunologi och cytokiner LUND (Imm)   2018-07-17 
Basofila, se Diff (Kemi)   2014-03-28 
BAS-test / MG-test (Förenlighetsprövning) Beställning av BAS-/MG-test och blodkomponenter (Best nr 162 06) Skåne (Blodgruppsimmunologi) 2022-12-02 
Ecv- Basöverskott (BE) Digital, Rutin/Akut HG, HM, KD, LA, LU, MA, TR, YS, EN (Kemi)   2023-11-20 
Belastning, GFR, njurfunktion, clearence, se Iohexolclearance (Kemi)   2014-03-28 
Belivon, se Risperidon LUND (Kemi)   2010-11-15 
Bence Jones proteinuri (Malmö), se Proteiner (Malmö) SPECIAL Mö MALMÖ (Kemi)   2014-03-28 
Bence Jones proteinuri, se S/U-Proteinprofil LUND (Kemi)   2024-02-02 
Benmärg - kromosomanalys Hematologi - genetisk analys LUND (Molekylär diagnostik) 2023-09-12 
S- Bensodiazepiner Läkemedel LUND (Kemi) 2023-11-30 
U- Bensodiazepiner (screen) Special 2 LUND (Kemi) 2023-11-22 
U- Bensodiazepiner (verifiering) Special 2 LUND (Kemi) 2023-05-05 
Bensoylekgonin, se Kokain LUND (Kemi)   2021-06-09 
P- Bensylpenicillin Se direktlänk. GÖTEBORG (Kemi)   2016-10-04 
beta Mikroglobulin, se Mikroglobulin LUND (Kemi)   2024-02-02 
beta2 Mikroglobulin, se Mikroglobulin LUND (Kemi)   2024-02-02 
beta-2 Mikroglobulin, se Mikroglobulin LUND (Kemi)   2024-02-02 
P- beta2-GP1 ak Koagulationsutredning Trombos/Blödning MALMÖ (Kemi) 2024-02-12 
S- beta2-Mikroglobulin Digital, Special Lund LUND (Kemi) 2024-02-02 
beta-aminoisobutyrat, se aminosyror Se P-Aminosyror LUND (Kemi)   2024-01-23 
beta-aminoisosmörsyra, se Aminosyror LUND (Kemi)   2024-01-23 
Betametason, Se Glukokortikoider LUND (Kemi)   2021-03-08 
beta-thalassemia minor intermedia major, betathalassemia minor, beta thalassemia minor, beta-talassemia minor intermedia major, betatalassemia minor, beta talassemia minor, se Hemoglobinopatiutredning LUND (Kemi)   2024-01-23 
S- beta-Trace protein Allmän LUND (Kemi)   2024-02-02 
beta-Trace protein, se Trace protein LUND (Kemi)   2024-02-02 
Bettsår, se Sårsekret Odling LUND (Mikrobiologi)    
Bihålesekret, se Övre luftvägar Odling LUND (Mikrobiologi)    
Biklin, se Amikacin LUND (Kemi)   2010-11-15 
X- Bilirubin Allmän SKÅNE (Kemi)   2022-03-21 
P- Bilirubin NY Digital, Rutin/Akut SKÅNE (Kemi 2024-01-08 
Bilirubin direkt, se Bilirubin konjugerat (Kemi)   2014-03-28 
P- Bilirubin konjugerat NY Digital, Rutin/Akut HG, KD, LU, MA (Kemi 2024-01-08 
Biopsi/Vävnad Odling Mikrobiologi LUND (Mikrobiologi) 2023-03-27 
S- Biotinidas Se direktlänk. GÖTEBORG (Kemi)   2021-05-04 
BK-virus (BKV) DNA-påvisning Kvantifiering Serologi/Virologi LUND (Mikrobiologi) 2023-05-19 
blgr, se Blodgruppering Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-02-05 
Blod, CD4/CD8 kvot, se CD-markörer LUND (Imm)   2016-10-17 
Blod, förvärvad sjukdom - kromosomanalys Hematologi - genetisk analys LUND (Molekylär diagnostik) 2023-09-12 
Blod, konstitutionell - kromosomanalys Konsultationsremiss eller LUND (Molekylär diagnostik) 2023-09-12 
aB-, vB-, kB- Blodgas Rutin/Akut 1+2 SKÅNE (Kemi) 2023-10-12 
Blodgruppering m m Blodgruppering mm (Best nr 162 03) Skåne (Blodgruppsimmunologi) 2022-12-02 
Blodgruppskontroll och antikroppsscreening, se BAS-test/MG-test Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-02-06 
Blododling Mikrobiologi LUND (Mikrobiologi) 2022-06-14 
  12 << sida 1 av 2 >>