Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin Läs mer om Kund hos Labmedicin

Ett komplement till Laboratoriemedicins anvisningar Råd och stöd

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "B" gav 73 träffar, här ser du resultat 1-50
  12 << sida 1 av 2 >>
Analysnamn Beställning Ort Ackrediterad Uppdaterad
B 1, se Transketolas GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
B6, se Pyridoxal-5-fosfat GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
Bactrim, se Trimetoprim LUND (Kemi)   2018-02-01 
Badsårsfeber, se Sårsekret Odling LUND (Mikrobiologi)    
Bakterie-DNA 16S rDNA Mikrobiologi LUND (Mikrobiologi) 2022-12-05 
BAL, CD4/CD8 kvot Immunologi/BAL LUND (Imm)   2019-08-26 
U- Barbiturater Se direktlänk STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Basofil allergenstimulering (CD-sens) Cellulär immunologi och cytokiner LUND (Imm)   2018-07-17 
Basofila, se Diff (Kemi)   2014-03-28 
BAS-test / MG-test (Förenlighetsprövning) Beställning av BAS-/MG-test och blodkomponenter (Best nr 162 06) Skåne (Blodgruppsimmunologi) 2022-12-02 
Ecv- Basöverskott (BE) Rutin/Akut 1+2 HG, HM, KD, LA, LU, MA, TR, YS, EN (Kemi)   2023-11-17 
Belastning, GFR, njurfunktion, clearence, se Iohexolclearance (Kemi)   2014-03-28 
Belivon, se Risperidon LUND (Kemi)   2010-11-15 
Bence Jones proteinuri (Malmö), se Proteiner (Malmö) SPECIAL Mö MALMÖ (Kemi)   2014-03-28 
Bence Jones proteinuri, se S/U-Proteinprofil MALMÖ (Kemi)   2015-11-24 
Benmärg - kromosomanalys Hematologi - genetisk analys LUND (Molekylär diagnostik) 2023-09-12 
S- Bensodiazepiner Läkemedel LUND (Kemi) 2023-11-30 
U- Bensodiazepiner (screen) Special 2 LUND (Kemi) 2023-11-22 
U- Bensodiazepiner (verifiering) Special 2 LUND (Kemi) 2023-05-05 
Bensoylekgonin, se Kokain LUND (Kemi)   2021-06-09 
P- Bensylpenicillin Se direktlänk. GÖTEBORG (Kemi)   2016-10-04 
beta Mikroglobulin, se Mikroglobulin MALMÖ (Kemi)   2015-01-29 
beta2 Mikroglobulin, se Mikroglobulin MALMÖ (Kemi)   2015-01-29 
beta-2 Mikroglobulin, se Mikroglobulin MALMÖ (Kemi)   2015-01-29 
Beta2-glykoprotein 1 antikroppar Immunologi LUND (IMM) 2017-11-14 
P- beta2-GP1 ak Koagulationsutredning Trombos/Blödning MALMÖ (Kemi) 2023-09-25 
S- beta2-Mikroglobulin Special Malmö MALMÖ (Kemi) 2023-03-28 
beta-aminoisobutyrat, se aminosyror Se P-Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-10-17 
beta-aminoisosmörsyra, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-10-17 
Betametason, Se Glukokortikoider LUND (Kemi)   2021-03-08 
beta-thalassemia minor intermedia major, betathalassemia minor, beta thalassemia minor, beta-talassemia minor intermedia major, betatalassemia minor, beta talassemia minor, se Hemoglobinopatiutredning MALMÖ (Kemi)   2013-10-10 
S- beta-Trace protein Allmän MALMÖ (Kemi)   2023-03-28 
beta-Trace protein, se Trace protein MALMÖ (Kemi)   2015-01-29 
Bettsår, se Sårsekret Odling LUND (Mikrobiologi)    
Bihålesekret, se Övre luftvägar Odling LUND (Mikrobiologi)    
Biklin, se Amikacin LUND (Kemi)   2010-11-15 
X- Bilirubin Allmän SKÅNE (Kemi)   2022-03-21 
P- Bilirubin NY Digitalt, Rutin/Akut SKÅNE (Kemi 2023-11-20 
Bilirubin direkt, se Bilirubin konjugerat (Kemi)   2014-03-28 
P- Bilirubin konjugerat NY Digitalt, Rutin/Akut HG, KD, LU, MA (Kemi 2023-11-20 
Biopsi/Vävnad Odling Mikrobiologi LUND (Mikrobiologi) 2023-03-27 
S- Biotinidas Se direktlänk. GÖTEBORG (Kemi)   2021-05-04 
BK-virus (BKV) DNA-påvisning Kvantifiering Serologi/Virologi LUND (Mikrobiologi) 2023-05-19 
blgr, se Blodgruppering Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-02-05 
Blod, CD4/CD8 kvot, se CD-markörer LUND (Imm)   2016-10-17 
Blod, förvärvad sjukdom - kromosomanalys Hematologi - genetisk analys LUND (Molekylär diagnostik) 2023-09-12 
Blod, konstitutionell - kromosomanalys Konsultationsremiss eller LUND (Molekylär diagnostik) 2023-09-12 
aB-, vB-, kB- Blodgas Rutin/Akut 1+2 SKÅNE (Kemi) 2023-10-12 
Blodgruppering m m Blodgruppering mm (Best nr 162 03) Skåne (Blodgruppsimmunologi) 2022-12-02 
Blodgruppskontroll och antikroppsscreening, se BAS-test/MG-test Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-02-06 
  12 << sida 1 av 2 >>