Benmärg - kromosomanalys

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Hematologi - genetisk analys 
Svarstid: 20 dagar (10 dagar om brådskande) 
Provtagningsmaterial
Odlingsflaska benmärg

Flaska Total volym Benmärgs-volym Volym medium
Plast, blå kork 25 mL 15 mL 10 mL
Centrifugrör 14 mL 7 mL 7 mL
Det är viktigt att provkärlet uppfyller s.k. bioanalyskrav. Provkärlet innehåller en näringslösning med heparin (RPMI 1640 medium med HEPES buffert och bikarbonat, fetalt bovinserum (25%), L-glutamin (2mmol/l), penicillin/streptomycin (100 units/ml, hearinnatrium utan konserveringsmedel (50 IE/ml)).
För odling av benmärgsceller, kromosomanalys och biobankning. Beställes från Klinisk genetik, tel 046-17 63 68. Provkärlet förvaras i frys och ska tinas innan användning.
Provtagning

Företrädesvis önskas benmärgsaspirat. Om detta inte är möjligt kan istället benmärgsbiopsi skickas.

Sätt benmärgsprovet direkt till provkärlet.

Provhantering, förvaring och transport

Provet får inte frysas eller centrifugeras. Provet ska förvaras i rumstemperatur och ska skickas så snart som möjligt.
OBS! Prover tagna dag före helg och/eller röd dag måste anlända laboratoriet samma dag.

Övrig information

Detaljer rörande beställning och hantering av odlingsflaska benmärg finns i bifogat PM under "Läs mer" nedan.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-09-12 AR
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk genetik, patologi och molekylär diagnostik
Adress
Klinisk genetik, patologi och molekylär diagnostik
Labmedicin
221 85 LUND
Kontakt
Telefon 046-176368 (provmottagningen) 
Fax
E-post labmedicin@skane.se