Bakterie-DNA 16S rDNA

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Mikrobiologi 
Svarstid:
Utförs vardagar.
Ett negativt svar kan lämnas tidigast dagen för provets ankomst till laboratoriet, i övrigt inom 2 till 4 dagar. 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr, konisk botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL V-b Polystyren För likvor till Klinisk mikrobiologi 7302
Sterilt plaströr, rund botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Sterilt material 216
Indikation

Indikation för 16S rDNA PCR är odlingsnegativ infektion eller misstänkt infektion i normalt steril lokal. Generellt bör de provmaterial som skickas in för denna analys alltid odlas samtidigt, även vid pågående antibiotikabehandling.

Metoden är inte lämplig vid misstanke om multimikrobiella och ytliga infektioner, såsom sår eller bukabscesser som förväntas innehålla ett flertal tarmbakterier.

Cerebrospinalvätska (Csv) bör i första hand analyseras med Meningit/encefalit-panel vid misstanke om samhällsförvärvad meningit. På Csv är analys av 16S rDNA främst lämplig vid infektioner i CNS efter neurokirurgiska ingrepp, då andra bakterier förekommer.

Provtagning

Punktat (optimal provvolym 0,5-2 ml, minimum 50 µl) och vävnad (minimum 2-4 mm biopsi) transporteras i sterilt plaströr. Csv (Likvor) tas i sterilt plaströr med konisk botten, se Likvorprov - praktisk handledning

I första hand rekommenderas endast vävnader och vätskor från normalt sett steril provtagningslokal.

OBS! Följande prover kommer generellt att avvisas av laboratoriet:
• Perianalabscess
• Urin
• Prov från munhåla
• Vävnad i buljong
• Sputum, trakealsekret, svalgsekret, nasofarynxsekret
• Ytligt sår i eswab-rör
• Blod och serum
• Csv från akutmottagningar - analyseras i stället med meningit/encefalitpanel, som är snabbare och har bättre sensitivitet för de bakterier som orsakar samhällsförvärvad meningit

Diskussion kan föras med bakteriologikonsult angående analys av udda provmaterial.

Provhantering, förvaring och transport

Prov förvaras kylt i avvaktan på transport.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2022-12-05/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se