Bakterie-DNA 16S rDNA

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Mikrobiologi 
Svarsfrekvens:


Utförs vardagar.
Ett preliminärt svar kan lämnas tidigast tre dagar efter provets ankomst till laboratoriet och slutsvar inom 4 till 7 dagar. 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr, konisk botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL V-b Polystyren För likvor till Klinisk mikrobiologi 7302
Sterilt plaströr, rund botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Sterilt material 216
Indikation

Indikation för 16S rDNA PCR är odlingsnegativ infektion eller misstänkt infektion i normalt steril lokal.
Metoden är inte lämplig vid misstanke om multimikrobiella och ytliga infektioner, såsom sår.
Generellt bör de provmaterial som skickas in för denna analys även alltid odlas.
Likvorprover bör i första hand analyseras med meningitagens-PCR vid misstanke om bakteriell meningit.

OBS! På grund av covid-19-pandemin kommer tillsvidare endast de prover som är negativa efter två dagars odling, eller efter annan riktad DNA-påvisning, att analyseras. Förändringen gäller from 2020-03-23.

Provtagning

Punktat (optimal provvolym 0,5-2 ml, minimum 50 µl) och vävnad (minimum 2-4 mm biopsi) transporteras i sterilt plaströr. Likvor tas i sterilt plaströr med konisk botten, se Likvorprov - praktisk handledning

Följande prover godtas:
• Vävnad från normalt sterila lokaler (exempelvis hjärtklaff, protesinfektioner, öga, orbita, osteomyelit, spondylit)
• Likvor
• Ledvätska
• Pleuravätska
• Perikardvätska
• Hjärnabscess och epiduralabscess
• Psoasabscess.
• Bukvätska (Endast patient på KK)
• PD-vätska
• Prov från nekrotiserande fasciit, om ingen växt i odlingar

Övriga provmaterial avvisas generellt, om ingen speciell överenskommelse finns eller om goda skäl till önskad analys framgår av remissen. Diskussion kan föras med bakteriologikonsult, 046-177322.

Provhantering, förvaring och transport

Prov förvaras kylt i avvaktan på transport.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2020-05-04/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se