S- 

Bensodiazepiner

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Läkemedel 
Svarsfrekvens: 1-4 ggr/månad 
Provtagningsmaterial
Serumrör 5/5 (röd kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL (glas) 5 mL Ingen 19111
Fyll till markering, vänds 10 gånger.
Provtagning

Blodprov tas omedelbart före nästa dosering, vid steady-state behandling så kallat dalvärde.
Provet skall tas i 5 mL serumrör utan tillsats (röd kork). Andra typer av rör är inte testade.
Lämplig serummängd är 1,0 mL, men analys utförs om serummängden är minst 0,2 mL. Röret vänds
10 gånger omedelbart efter provtagningen.

Vid beställning av S-Bensodiazepiner lämnas svar på följande analyser:
S-Alprazolam, S-Diazepam, S-Nordazepam, S-Flunitrazepam, S-Lorazepam, S-Nitrazepam, S-Oxazepam, S-Triazolam, S-Zolpidem, S-Zopiklon och S-Klonazepam.

Analysen utföres ej akut. I undantagsfall kan provet göras akut, men då endast om kontakt tagits under kontorstid med laboratoriets reception, 046-17 34 60, innan provet skickas.

Provhantering, förvaring och transport

Låt röret stå i 30 minuter och centrifugera därefter i 10 minuter vid 2000 x g. Avskilj serum och sänd det till laboratoriet.
Avskilt serum sänds till laboratoriet. Provet behöver inte frysas eller kylas vid provtransporten.
Prover är hållbart i rumstemperatur i 3 dygn och i
-20 °C i 3 månader.


Metodbeskrivning: LCMSMS-6.

Referensintervall

Se respektive preparat.

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2017-08-10/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Specialkemi läkemedel, vån 3, Klinisk kemi
Adress
Specialkemi läkemedel, vån 3,
Klinisk kemi
Labmedicin
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173460 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se