BAS-test / MG-test (Förenlighetsprövning)

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Beställning av BAS-/MG-test och blodkomponenter (Best nr 162 06)  
Svarstid: Akut (inom 2 timmar) och Dagligen  
Provtagningsmaterial
EDTA-rör (lila kork)

Patient Analys Rörvolym Antal Blodvolym Tillsats Art. Nr
Vuxna och Barn
1-18 år
BAS-test 7 ml 1 minst 3 cm K2 EDTA 5742
Barn <1år BAS-test 2 mL eller microtainerrör 1 minst 1 cm eller 500 µl K2 EDTA 6696
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
EDTA-rör (lila kork)

Patient Analys Rörvolym Antal Blodvolym Tillsats Art. Nr
Vuxna och Barn
1-18 år
MG-test 7 ml 1 Fullt rör räcker till ca 6 påsar K2 EDTA 5742
Barn <1år MG-test 2 ml 1 Se vuxna K2 EDTA 6696
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

EDTA-rör
EDTA microtainerrör, artikelnummer 6696, fylls med 500 µL.

Använd blå/svart bläckpenna och/eller förtryckt etikett. Förse rör och beställningsblankett med följande information före provtagning:
► Patientens namn. Skriv: efternamn, förnamn alt. initialer. Om flera förnamn, stryk under tilltalsnamnet.

► Fullständigt personnummer. Skriv: 12 siffror eller födelsedatum och unikt DA-nr. s.k. PAS-nr.

Nyfödd Skriv: fullständigt personnummer, moderns efternamn, barnets kön och barnnummer.
Oidentifierad person Skriv: de uppgifter som finns på identitetsbandet: unikt löpnummer, kön och ort.

Fyll i följande uppgifter på beställningsblanketten:
► Avdelning/sjukhus (Kund-kod).
► Provtagningsdatum.
► Klockslag och datum för planerad transfusion.

Skriv på röret
BAS-test alternativt MG-test
Kontrollera vid provtagning:
► Uppgifterna på rör och beställningsblankett är korrekta och överensstämmande.
► Provtagning sker från rätt patient.
► Intyga med namnunderskrift på beställningsblanketten att provtagning ägt rum enligt givna föreskrifter. Glömd underskrift får aldrig kompletteras i efterhand.

Om etiketten lossnar från provtagningsröret sedan provet tagits, måste provet kasseras.

Provhantering, förvaring och transport

Provet SKA vid analystillfället inte vara äldre än 3 dagar (provtagningsdatum räknas som dag 1).
Provet för BAS-test får inte tas mer än 5 dagar innan operation eller transfusion.
Prov för MG-test får inte tas mer än 3 dagar före operation eller transfusion.
Provet kan förvaras i rumstemperatur / kyl.

Övrig information

För mer information om analysen klicka på "Läs mer" nedan.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2022-12-02/cat
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Blodgruppsimmunologi
Adress
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin,
Blodgruppsimmunologi
Skåne
Kontakt
Telefon Lund: 046-17 32 20 
Fax Lund: 046-17 32 26 
E-post labmedicin@skane.se