U- 

Bensodiazepiner (verif)

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Special 2 
Svarstid: 2 ggr/vecka 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr

Rörvolym Plast Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen 216
Provtagning

Provet tages i ett 10 mL plaströr. Urinprovtagningen skall ske under betryggande former, så att manipulering av provet ej kan ske. Minsta urinmängd: 10 mL.

Provhantering, förvaring och transport

Urinprovet kan förvaras i kyl max 1 vecka, därefter i frys (-20 °C).

Referensintervall

Negativt (< gränsvärde 50 µg/L)

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

I analysen ingår alltid kvantitativ bestämning av:
Diazepammetaboliterna demetyldiazepam, oxazepam och temazepam (OH-diazepam). Oxazepam finns även som eget läkemedel. Analysen innehåller även metaboliter till lorazepam, klonazepam, nitrazepam, flunitrazepam, midazolam och alprazolam.

Se tabell nedan över analyserade metaboliter till resp läkemedel:

Läkemedel____________________Läkemedelsubstans_____Metabolit

Stesolid, Diazepam_____________Diazepam_____________Demetyldiazepam, Temazepam, Oxazepam
Sobril, Oxascand_______________Oxazepam____________Oxazepam
Temesta, Lorazepam____________Lorazepam____________Lorazepam
Iktorivil_______________________Klonazepam___________7-aminoklonazepam
Apodorm, Mogadon, Nitrazepam___Nitrazepam____________7-aminonitrazepam
Flunitrazepam_________________Flunitrazepam__________7-aminoflunitrazepam
Midazolam____________________Midazolam_____________alfa-OH-midazolam
Xanor, Alprazolam______________Alprazolam____________alfa-OH-alprazolam

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2024-04-05/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Laboratoriemedicin
Adress
Laboratoriemedicin
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173460 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se