P- 

Bilirubin konjugerat NY

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Digitalt, Rutin/Akut  
Svarstid: Akut och Dagligen 
Provtagningsmaterial
PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL Li-heparin och gel 15402
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

PST-rör, Li-Heparin med gel (plasma, ljusgrön kork).
Möjligheterna att ta provet kapillärt har ej testats.

Provtagning Neonatal

Provhantering, förvaring och transport

Bilirubin är mycket ljuskänsligt och direkt solljus halverar bilirubinhalten på en timme.
Inomhusbelysning ger signifikant sänkta värden på några timmar.

Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 000 x g inom 4 timmar.
Centrifugerat prov är hållbart vid mörkerförvaring 5 dygn i kyl.
Vid längre tids förvaring avhälls provet till ett nytt tomt plaströr och fryses (-70 °C).

Referensintervall

< 6 µmol/L

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-11-20/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HG, KD, LU, MA
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se