Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin Läs mer om Kund hos Labmedicin

Klinisk kemi har under 2020-2022 successivt bytt instrument på alla laboratorier i Skåne. För mer information kring det genomförda bytet: Läs mer om instrumentbytet

Samlad information kring Provtagning och analys covid-19

Samlad information kring Materialbrist

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "S" gav 100 träffar, här ser du resultat 1-50
  12 << sida 1 av 2 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
S- S 100 B HG, KD, LU, MA (Kemi) 2022-05-19 
S100, se S 100 B LUND (Kemi)   2010-11-24 
S-100, se S 100 B LUND (Kemi)   2010-11-24 
S100B, se S 100 B LUND (Kemi)   2010-11-24 
S-100B, se S 100 B LUND (Kemi)   2010-11-25 
Saccharomyces cerevisiae-antikroppar (IgG, IgA), se ASCA (anti S. cerevisiae ak) LUND (Imm)   2020-02-11 
P- Salicylat NY HG, KD, LU, MA (Kemi NY) 2022-05-03 
Salmonella serologi LUND (IMM)   2022-04-13 
Sandimmun, se Cyklosporin (Kemi)   2010-12-02 
S- Sarcolemma antikroppar LUND (IMM)   2007-08-24 
Saroten, se Amitriptylin GÖTEBORG (Kemi)   2016-10-04 
SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2) Antigen-påvisning (PNA) SKÅNE (PNA)   2021-06-11 
SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2) RNA-påvisning LUND (Mikrobiologi)   2022-01-13 
SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2) RNA-påvisning (Simplexa) HG, KD, LU, MA, YS (Laboratoriemedicin Bas)   2022-04-08 
SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2) typnings-pcr LUND (Mikrobiologi)   2022-01-11 
SARS-CoV-2 antikroppspåvisning, se SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2) serologi LUND (Mikrobiologi)    
SARS-CoV-2 serologi LUND (Mikrobiologi)   2022-04-28 
Screening av irreguljära blodgruppsantikroppar, se antikroppsscreening Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-02-25 
SEA (T-cellsmitogen), se Lymfocytfunktion  LUND (Imm)   2013-04-12 
U- Sediment KD, ÄN (Kemi)   2022-01-01 
U- Sediment Lund (Njurmottagningen) LUND (Njurmottagningen)   2022-04-08 
U- Sediment Malmö (Njurmottagningen) MALMÖ (Njurmottagningen)   2022-03-30 
S- Selen GÖTEBORG (Kemi)   2021-05-04 
Seminalanalyser MALMÖ (Kemi)   2018-10-02 
Serepax, se Oxazepam LUND (Kemi)   2015-08-11 
P-, U-, Csv- Serin, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-06-27 
Seroquel, se Quetiapin LUND (Kemi)   2017-12-07 
Seroscand, se Fluoxetin LUND (Kemi)   2017-12-08 
Serotonin, se HIA-5 (nedbrytningsprodukt av Serotonin) MALMÖ (Kemi)   2011-10-11 
Seroxat, se Paroxetin LUND (Kemi)   2017-12-08 
S- Sertralin LUND (Kemi) 2021-06-02 
P/S- SerumAmyloid A (S-SAA) MALMÖ (Kemi)   2022-02-15 
P- SHBG (Könshormonbindande globulin) NY MALMÖ (Kemi NY) 2021-10-04 
U- Sialinsyra, fri och total STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
Sickle cell anemi, Sicklecellanemi, Sickel-cellanemi, se B-HbS, HbF; se Hemoglobinopatiutredning MALMÖ (Kemi)   2013-10-10 
Sinussekret, se Övre luftvägar Odling LUND (Mikrobiologi)    
B- Sirolimus LUND (Kemi) 2020-10-21 
Sjögrens Syndrom, se ENA och ANA LUND (Imm)   2015-10-16 
SLCO1B1, genotyp UPPSALA (Kemi)   2019-05-21 
SMA, se glatt muskel antikroppar LUND (Imm)   2018-03-15 
Smith-Magenis syndrom, se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning (ersätter tidigare array och exom) LUND (Genetik)   2020-02-28 
Sobril, se Bensodiazepiner (oxazepam) LUND (Kemi)   2021-06-09 
Somatotropt hormon, se GH (Kemi)   2010-12-08 
Spasmofen, se Opiater (kodein och morfin) LUND (Kemi)   2021-06-09 
Specifikt IgE mot allergen LUND (IMM) 2022-05-18 
Csv- Spektralkurva, se Spektrofotometri (Kemi)   2022-02-07 
Csv- Spektrofotometri HG, KD, LU, MA (kemi)   2021-06-04 
Sem- Spermier KRISTIANSTAD (Kemi)   2013-12-19 
U- Spice metaboliter STOCKHOLM (Farmakologi)   2013-11-14 
Spinal muskelatrofi (SMA), analys av SMN1 och SMN2 LUND 2021-01-08 
  12 << sida 1 av 2 >>